Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

WAT: Studia dla przyszłych wojskowych ekspertów w dziedzinie łączności

WAT: Studia dla przyszłych wojskowych ekspertów w dziedzinie łącznościW ofercie kształcenia Wojskowej Akademii Technicznej pojawił się nowy kierunek studiów wojskowych. Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne to unikatowy w skali polskich uczelni wojskowych kierunek o profilu praktycznym, który przygotowuje do zawodu inżyniera-dowódcy w służbach technicznych łączności i informatyki. Kandydaci mają czas na rejestrację do 9 czerwca 2023 roku.

W nowym roku akademickim 2023/2024 Wojskowa Akademia Techniczna przyjmie 1018 osób na 13 kierunkach wojskowych jednolitych studiów magisterskich. Studia na kierunku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne na Wydziale Elektroniki będzie mogło rozpocząć 26 osób.

Utworzenie nowego kierunku wpisuje się w misję Akademii, która jako uniwersytet techniczny służy Wojsku Polskiemu. „Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne są odpowiedzią na rosnące potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakresie pozyskiwania oficerów z praktycznymi kompetencjami inżynierskimi niezbędnymi do wdrażania nowoczesnych wojskowych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, które wchodzą na wyposażenie dynamicznie rozwijającego się i modernizowanego Wojska Polskiego” – wyjaśnia dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT, prodziekan ds. kształcenia i rozwoju Wydziału Elektroniki.

Studia trwają 5 lat, kończy je obrona pracy dyplomowej, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera i są promowani na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Wojska Polskiego.

Teoria poparta praktyką

Program studiów został tak skonstruowany, aby młodzi ludzie mogli połączyć ogólną wiedzę politechniczną z praktycznymi umiejętnościami inżynierskimi nabytymi w pracowniach i laboratoriach wyposażonych w nowoczesny specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. „Studenci będą realizować takie przedmioty jak: radiostacje wielofunkcyjne, sieci IP w zastosowaniach wojskowych, węzły teleinformatyczne w systemach wsparcia dowodzenia, cyberbezpieczeństwo, łączność satelitarna czy zarządzanie wojskowymi systemami łączności” – wymienia prof. Jacek Jakubowski.

Udział w ćwiczeniach wojskowych

Dzięki praktycznemu profilowi studiów, już w trakcie ich trwania podchorążowie będą odbywać praktyki w centrach wojskowych zajmujących się organizacją i utrzymaniem stacjonarnych i mobilnych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do wsparcia operacji i misji wojskowych oraz w centrach monitorowania, wykrywania i zapobiegania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Będą mogli również uczestniczyć w ćwiczeniach wojskowych z komponentami sił sojuszniczych państw NATO podczas rozwijania i utrzymania systemów teleinformatycznych oraz systemów łączności przewodowej, radiowej, radioliniowej i satelitarnej.

Eksperci w dziedzinie łączności

Absolwenci kierunku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne będą przygotowani do obsługi systemów teleinformatycznych instalowanych w nowych typach uzbrojenia, w tym w czołgach K2 i Abrams, radiostacji programowalnych oraz systemów łączności satelitarnej. Będą zajmować się również sieciocentrycznymi rozwiązaniami teleinformatycznymi dla systemów wsparcia dowodzenia, kierowania środkami walki i rozpoznania oraz monitorowaniem i zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Zostań podchorążym WAT

Studia dla przyszłych oficerów w Wojskowej Akademii Technicznej realizowane są na siedmiu wydziałach akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Cybernetyki, Elektroniki, Inżynierii Lądowej i Geodezji, Inżynierii Mechanicznej, Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Nowych Technologii i Chemii. Każdy student wojskowy otrzymuje miesięczne uposażenie. Na pierwszym roku studiów wynosi ono ponad 4960 zł i wzrasta w kolejnych latach nauki. Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie.

Pełna oferta kierunków wojskowych oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie WAT.

Z ofertą studiów, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, oraz bazą naukowo-dydaktyczną Wojskowej Akademii Technicznej będzie można się zapoznać również w sobotę 3 czerwca 2023 r. podczas Dnia Otwartego WAT.


Data publikacji: 30.05.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa