Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Warsaw Business Game na Uczelni Łazarskiego

Warsaw Business Game na Uczelni Łazarskiego25 maja br. odbędzie się finał konkursu Warsaw Business Game (WBG). To wyjątkowe dla akademickiej społeczności wydarzenie, podczas którego najlepsze drużyny z warszawskich uczelni zmierzą się z zadaniem konkursowym symulującym realną sytuację biznesową.

WBG przebiega w języku angielskim, z uwagi na coraz większą różnorodność społeczności studenckiej i wymogi globalnego świata biznesu. Pomysłodawcą konkursu jest Aksen Semak, student kierunku Bachelor of Arts in Business Economics na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Program posiada walidację Coventry University. Jest prowadzony wspólnie przez Uczelnię Łazarskiego i Coventry University z Wielkiej Brytanii.
Katarzyna Marton-Gadoś, koordynator Warsaw Business Game, zwraca uwagę, że konkurs jest inicjatywą grupy studentów Uczelni Łazarskiego skierowaną do adeptów wszystkich uczelni warszawskich. W swoim zamyśle WBG jest grą opartą o konkretny business case, w której rywalizują zespoły. Turniej został podzielony na dwie części: eliminacyjną i finałową. Na obu etapach zespoły studenckie w sposób niezależny i całościowy będą oceniane przez eksperckie grono jurorów. Koordynator podkreśla, że liczy się sposób rozwiązania zadania, praca zespołowa, umiejętności analityczne, budowanie strategii i zastosowanie narzędzi dających jak największe szanse na uzyskanie zaplanowanych wyników. Każdy sędzia dysponuje indywidualnym głosem, a własne stanowisko uzasadnia według specjalnie stworzonej matrycy klasyfikacyjnej.Aksen Semak, student drugiego roku podkreśla, że idea WBG narodziła się z powodu potrzeby stworzenia czegoś innowacyjnego. – Chciałem zorganizować wydarzenie, w którym sam chciałbym wziąć udział. WBG pozwala testować umiejętności, które są cenione i pożądane w prawdziwej pracy. Runda eliminacyjna składa się z 3 pytań. Każde z nich testuje konkretne kompetencje. Pierwsze sprawdza umiejętności prezentacji, drugie zdolność do myślenia outside-the-box, a trzecie wiedzę menedżerską. Co więcej, uczestnicy nie mogą się przygotować do gry, tak jak do egzaminu. Sprawdza ona to, co nazywamy „naturalnym mózgiem". Cieszę się, że studiuję na uczelni, która wspiera inicjatywy swoich studentów. Dzięki temu mogliśmy rozwinąć pierwszą edycję Lazarski Business Game w rozgrywki między zespołami z najlepszych warszawskich uczelni – podkreśla. Konkurs adresowany jest do otwartych na wyzwania studentów pierwszego i drugiego stopnia z warszawskich uczelni, takich jak: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, SGGW, Uniwersytet SWPS, ALK, Uczelnia Łazarskiego, UKSW, Akademia Finansów i Biznesu Vistula. W zespołowej rywalizacji może wziąć udział od 5 do 8 drużyn. Każda z nich składa się z trójki uczestników reprezentujących daną szkołę. Zadaniem studentów jest zespołowe rozwiązanie studium przypadku w ciągu godziny, a następnie zaprezentowanie rozwiązania przed jury złożonym z profesjonalistów. Konkurs zachęca uczestników do konfrontacji i pokazania nieszablonowego myślenia, kreatywności oraz innowacyjności. Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę główną w postaci miesięcznego, płatnego stażu w międzynarodowej korporacji Innovation Group. Ponadto uczestnicy będą mieli szansę na rozmowę z zaproszonymi gośćmi i zetknięcie się z realiami dużych korporacji. Najlepsze zespoły będą mieć możliwość spotkania z przyszłymi pracodawcami.Katarzyna Marton-Gadoś uważa, że gra jest ciekawą inicjatywą z kilku względów. – Po pierwsze, jej pomysł i organizacja należą w całości do studentów, co powoduje, że z ich punktu widzenia – realizują prawdziwy projekt w warunkach rzeczywistych. Muszą stworzyć koncepcję, przełożyć ją na pewną strukturę organizacyjną, rozplanować w czasie poszczególne etapy realizacji projektu, wdrożyć pomysł na rodzimej uczelni i na zewnątrz, słowem – muszą zadbać o każdy szczegół i borykać się ze wszystkimi problemami organizacyjnymi.W opinii koordynatorki, drugim istotnym aspektem WBG jest fakt, że gra daje szansę młodym ludziom na zderzenie wiedzy teoretycznej z praktyką działania podczas realizacji projektu. WBG umożliwia sprawdzenie swoich umiejętności doboru źródeł informacji potrzebnych do rozwiązania problemu, optymalnych narzędzi i taktyki. Uczy korzystania z twardej wiedzy i niestandardowego myślenia w połączeniu z umiejętnościami miękkimi. Ekspertka podkreśla, że ten aspekt WBG jest szczególnie istotny dla młodych ludzi, którzy bardzo często naciskają na chęć sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w realnych sytuacjach biznesowych. Trzeci niezmiernie ważny elementy WBG to grono jury, które w przeważającej części złożone jest bezpośrednio ze specjalistów pracujących dla biznesu. – Osoby te reprezentują przedsiębiorstwa i często osobiście odpowiadają za zatrudnianie młodych ludzi. To oni poszukują pewnych kompetencji, których wagę przez WBG chcemy młodym ludziom uświadomić – tłumaczy Katarzyna Marton-Gadoś.Konkurs WBG to inicjatywa studentów Bachelor of Arts in Business Economics (BA in BE). Jest to trzyletni program na kierunku Ekonomia, prowadzony wspólnie przez Uczelnię Łazarskiego i Coventry University z Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje zarówno polski dyplom licencjata Uczelni Łazarskiego, jak i brytyjski dyplom Coventry University (Bachelor of Arts in Business Economics). Dzięki znakomitym nauczycielom akademickim, wywodzącym się z najlepszych polskich i zagranicznych szkół, posiadającym doświadczenie w pracy na wysokich stanowiskach w biznesie i administracji publicznej, program kształtuje praktyczne umiejętności analityczne, niezbędne do funkcjonowania na rynku międzynarodowym.Od 2012 roku Uczelnia Łazarskiego oferuje aż pięć programów anglojęzycznych, w tym cztery realizowane wspólnie z brytyjskim partnerem – Coventry University. Studia licencjackie kończą się uzyskaniem tytułów: Bachelor of Arts (BA) in Business Economics, BA in International Relations and European Studies lub BA in Management, a studia magisterskie – Master of Science in International Business Economics lub Master of Arts in International Relations. Programy zostały zatwierdzone przez Quality Assurance Agency, która jest angielskim odpowiednikiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Po ich ukończeniu student otrzymuje dwa dyplomy: Uczelni Łazarskiego i renomowanego Coventry University.Finał konkursu będzie transmitowany na żywo. Informacje na temat poszczególnych etapów WBG, zasad uczestnictwa i procedury zgłoszenia (do 30.04.2017) znajdują się na stronie internetowej konkursu wydarzenia.lazarski.pl/wbg i na profilu wydarzenia na FB www.facebook.com/events/433788950301757Wydarzenie odbywa się pod patronatem Perspektyw i Forum Akademickiego.

Data publikacji: 10.05.2017
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa