Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Sztandarowa konferencja EALA po raz pierwszy w Polsce

Sztandarowa konferencja EALA po raz pierwszy w Polsce4 listopada br. w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się prestiżowa, coroczna konferencja organizowana po raz 28 przez European Air Law Association (EALA).

Podczas niej dyskutowane będą m.in. alternatywne metody rozwiązywania sporów pomiędzy przewoźnikami lotniczymi a pasażerami, prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych oraz rozwój regulacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym i konieczność opracowania Krajowego Programu Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym. Parterem wydarzenia został Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego. W Polsce konferencja organizowana jest po raz pierwszy.
W tym roku w konferencji wezmą udział przedstawiciele branży lotniczej m.in. z USA, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Belgii, Niemiec, Polski i Izraela. Wśród prelegentów będą przede wszystkim prawnicy, lecz również przedstawiciele linii lotniczych, portów lotniczych, a także innych instytucji związanych z lotnictwem, w tym m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) oraz aerokluby.zdjecie – Tegoroczny program konferencji obfituje w wiele bardzo ciekawych paneli dyskusyjnych, podczas których będą poruszane najistotniejsze aktualnie zagadnienia w obszarze prawa lotniczego. Ja będę mieć przyjemność moderować interesująco zapowiadającą się dyskusję dotyczącą praw pasażerów lotniczych. Przedmiotem dyskusji będzie głównie stosowanie w praktyce przepisów rozporządzenia 261/2004 dotyczącego odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za overbooking, odwołanie i opóźnienie lotu – mówi prof. dr hab. Anna Konert, ekspert prawa lotniczego, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego. – Mimo ponad 10 lat obowiązywania stosowanie przepisów rozporządzenia budzi nadal szereg wątpliwości doktryny i judykatury. Jest to jedno z najbardziej kontrowersyjnych rozporządzeń europejskich z zakresu prawa lotniczego, a dotyczy przecież codzienności lotnictwa cywilnego – podkreśla prof. Konert.Międzynarodową konferencję otworzy wykład prof. Pablo Mendes de Leona, prezesa EALA, dyrektora Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego w Leiden. Całe wydarzenie podzielono na następujące sesje tematyczne:
 • ICAO Global Market-Based Measure: Mission accomplished or merely begun?;
 • After Brexit, EASA basic regulation;
 • The truth is out there: Perspectives on aviation safety and post-accident investigations;
 • Cyber Security in Aviation: An Innovative Vision of the Matter;
 • Passenger rights;
 • Recent competition law developments in the aviation sector: What lessons can we learn?.– Konferencje EALA to największe tego typu wydarzenie na świecie. Partnerstwo Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego jest wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla uczelni – podkreśla prof. Konert. – Dla nas jest to tym ważniejsze, gdyż prawo lotnicze jest na naszej uczelni bardzo aktywnie rozwijaną gałęzią, która stanowi jedną z wizytówek Wydziału Prawa na Uczelni Łazarskiego. Jest to także dziedzina relatywnie młoda, która bardzo dynamicznie się rozwija, a zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych w tym kierunku prawników stale rośnie – podsumowuje prof. Konert.Jednym z partnerów konferencji jest Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego. Jednostka angażuje się w szereg wydarzeń i aktywności związanych z promowaniem i rozwojem dziedziny prawa lotniczego i kosmicznego. Na przykład w marcu br. odbyła się konferencja Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotycząca UAV/RPAS – bezzałogowych statków powietrznych. Z kolei w kwietniu miała miejsce międzynarodowa konferencja „Aviation Law in Practice”, w ramach której odbyły się seminaria z udziałem takich osobistości jak: prof. Pablo Mendes de Leon, prof. Stephan Hobe czy prof. Laura Pierallini. Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego był również gospodarzem 25. edycji „Summer Course on Space Law and Policy”. Organizatorem tego trwającego dwa tygodnie wydarzenia było Europejskie Centrum Prawa Kosmicznego (ECSL) działające przy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Międzynarodowy kurs otworzył wykład prof. Sergio Marchisio, przewodniczącego Zarządu ECSL. zdjecie W Polsce po raz pierwszy pełny kurs prawa lotniczego został uruchomiony na Uczelni Łazarskiego w 2012 r. Są to roczne studia podyplomowe, podczas których słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu prawa lotniczego, w tym międzynarodowego, europejskiego i krajowego, publicznego i prywatnego. Program nauki obejmuje 200 godzin wykładów i konwersatoriów prowadzonych przez najlepszych specjalistów w Polsce i na świecie, m.in. prof. Marka Żylicza, czy prof. Stephana Hobe’a (Dyrektora najstarszego na świecie Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego z Kolonii). Są to jedyne takie studia w Polsce. Ich program został objęty patronatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i ówczesnego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego obejmuje również patronatem merytorycznym działalność dydaktyczną prowadzoną w ramach Akademii Transportu Lotniczego przy Centrum Kształcenia Podyplomowego. Akademia zaprasza na studia podyplomowe z prawa lotniczego, zarządzania bezpieczeństwem i kadrami w lotnictwie, a także na prestiżowy MBA w tej dziedzinie. Szczegółowe informacje o programie konferencji i warunkach uczestnictwa znajdują się na stronie European Air Law Association: www.eala.aero/next-event.EALA zostało założone w 1988 roku. Stowarzyszenie zapewnia europejskie forum dla osób zainteresowanych rozwojem prawa lotniczego. Osiąga to głównie poprzez regularne konferencje i seminaria, które dotyczą aktualnych problemów mających wpływ na całe spektrum przemysłu lotniczego. Na odbywającej się co roku konferencji poszczególne kraje europejskie reprezentowane są przez swoich delegatów. Wśród uczestników znajdują się profesjonaliści specjalizujący się w prawie lotniczym, a także przedstawiciele organizacji lotniczych z całego świata.

 • Data publikacji: 28.10.2016
  ikonka kierunki studiów

  Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa