Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne

Studia Podyplomowe Zamówienia PubliczneWydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie ogłasza nabór na kolejną edycję dwusemestralnych studiów na kierunku Zamówienia Publiczne.

Studia podyplomowe na kierunku zamówienia publiczne przygotowują do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych. Kod zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności – 242225. Zawód ten jest stosunkowo nowy a rynek pracy odczuwa brak pracowników o wysokich kwalifikacjach w tej specjalności. Dużą popularność kierunek zawdzięcza zróżnicowanej formie prowadzonych zajęć oraz bogatej ofercie programowej. Odpowiednie proporcje między kadrą akademicką i praktykami wykładającymi na studiach są tutaj mocnym plusem. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów przez wykwalifikowane osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie zamówień publicznych. Program wykładów uwzględnia wzorcowy program studiów z zakresu zamówień publicznych określony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, nowe dyrektywy Unijne oraz znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Uczelnia zapewnia wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne. Celem studiów jest przygotowanie studentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Zakres wykładów obejmuje również przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Studenci na wykładach zapoznają się z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz poznają przepisy dotyczące wydatkowania środków publicznych. Po ukończeniu studiów uczestnicy uzyskają wymagane kwalifikacje do pracy w służbie cywilnej oraz będą potrafili współpracować z administracją publiczną przy realizacji zamówień publicznych. Absolwent po ukończeniu wykładów powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych. Ponadto będą posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent otrzymuje świadectwo Studiów Podyplomowych SGGW w Warszawie, które wystawione jest według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych. Świadectwo to poświadcza ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 17 marca 2018 r.Rekrutacja na studia trwa do 28.02.2018 r.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.spzp.sggw.pl lub tel. 886 624 111

Data publikacji: 12.02.2018
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa