Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Spotkanie Delegatów ESN na UKSW

Spotkanie Delegatów ESN na UKSWErasmus Student Network zaprasza na Spotkanie Delegatów Stowarzyszenia, które odbędzie się na UKSW w dniach 9-11 marca 2018 roku.

ESN UKSW będzie gościć około 100 przedstawicieli wszystkich sekcji lokalnych mających działalność w całym kraju. Podczas spotkania, w którym wezmą udział delagacji omówione będą kluczowe kwestie dotyczące funkcjonowania organizacji. Uczestnicy wezmą udział w obradach i warsztatach, gdzie m.in. będzie przedstawione przygotowanie do najważniejszego wydarzenia międzynarodowego – Annual General Meeting. Dodatkowo obchodzony będzie jubileusz 10 lat działalności ESN. Podczas gali obecni członkowie podziękuję i uhonorują osoby, które w ciągu 10 lat zasłużyły się wobec organizacji. Erasmus Network UKSW (Polska i International) to organizacja, która ma określone cele:
  • popularyzować studenckie wymiany międzynarodowe,
  • integrować studentów UKSW,
  • promować kulturę, dziedzictwo historyczne, realia społeczno-ekonomiczne i walory geograficzne naszego kraju,
  • reintegrować studentów powracających z wymiany Erasmus. Sekcja ESN UKSW powstała w 2008 roku. Liczy 34 aktywnych członków oraz kilkunastu rekrutów. Aktywnie uczestniczy w życiu uczelni. Jest współorganizatorem ogólnoeuropejskiego konkursu fotograficznego dla studentów – Discover Europe, który cieszy się rosnącą popularności.Jednym z głównych projektów jest SocialErasmus, który ma za zadanie integrować Erasmusów ze społecznością lokalną (wizyty w domach dziecka lub lekcje w szkołach). Aktywne i prężne działanie programu Mentor powoduje coroczne zwiększanie się ilości przyjeżdżających studentów. Sekcja wspiera wszystkie działania, które mają na celu zwiększenie mobilności wśród polskich studentów. Każda z sekcji prowadzi na uczelni akcje informacyjne, które przedstawiają możliwości jakie daje program Ersamus+ oraz inne programy mobilości studenckiej. Więcej informacji na stronie uksw.esn.pl

  • Data publikacji: 26.02.2018
    ikonka kierunki studiów

    Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa