Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Rekrutacja DODATKOWA w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Rekrutacja DODATKOWA w Akademii Pedagogiki SpecjalnejAkademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej rozpoczęła dodatkową rekrutację na studia. Wolne miejsca czekają zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Zapraszamy do rejestracji drogą internetową: www.aps.edu.pl/rekrutacja

Oferta w rekrutacji wrześniowej 2016/2017
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO stopnia (3-letnie) - licencjackie:
 • Pedagogika – profil praktyczny
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna – profil praktyczny
 • SocjologiaDRUGIEGO stopnia (2-letnie) - magisterskie:
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
 • Pedagogika (rekrutacja bezpośrednio na specjalność):

  - spec. nauczycielskie: Pedagogika przedszkolna, Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego, Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności, Pedagogika wczesnoszkolna, Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym

  - spec. nienauczycielskie: Andragogika i doradztwo personalne, Edukacja zdalna i grafika komputerowa, Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży, Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie w oświacie

 • Pedagogika specjalna (rekrutacja bezpośrednio na specjalność):

  - spec. nauczycielskie (kontynuacja specjalności ze studiów pierwszego stopnia): Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

  - spec. nauczycielskie (specjalności kwalifikacyjne): Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja integracyjna i włączająca, Surdopedagogika z terapią pedagogiczną, Terapia pedagogiczna

  - spec. nienauczycielskie: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

 • SocjologiaSTUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO stopnia (3-letnie) - licencjackie:
 • Pedagogika – profil ogólnoakademicki
 • Pedagogika – profil praktyczny
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna – profil praktyczny
 • SocjologiaJEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie):
 • PsychologiaDRUGIEGO stopnia (2-letnie):
 • Pedagogika (rekrutacja bezpośrednio na specjalność):

  - spec. nauczycielskie: Pedagogika korekcyjna, Pedagogika przedszkolna, Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego, Pedagogika wczesnoszkolna, Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym

  - spec. nienauczycielskie: Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie w oświacie

 • Pedagogika specjalna (rekrutacja bezpośrednio na specjalność):

  - spec. nauczycielskie (kontynuacja specjalności ze studiów pierwszego stopnia): Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, Logopedia

  - spec. nauczycielskie (specjalności kwalifikacyjne): Edukacja integracyjna i włączająca, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Surdopedagogika z terapią pedagogiczną, Terapia pedagogiczna

  - spec. nienauczycielskie: Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, nienauczycielskie - Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja - dla osób po resocjalizacji na I stopniu), Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja - po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach), Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową


 • Data publikacji: 29.08.2016
  ikonka kierunki studiów

  Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa