Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowa specjalność w najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce - APS!

Nowa specjalność w najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce - APS!Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie spełniająca istotną rolę w środowisku lokalnym, dba o systematyczne poszerzane wachlarza usług o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym. Począwszy od tego roku uczelnia uruchamia nową specjalność Edukacja muzealna.

Cel kształcenia prowadzonego w ramach najnowszej specjalności Edukacja muzealna to dążenie by przygotować pełnych kompetencji, refleksji i innowacji specjalistów kształcenia prowadzonego w zakresie działalności przez placówki muzealne, galerie sztuki oraz centra popularyzacji nauki. Absolwenci modułu specjalnościowego w czasie studiów zdobędą nie tylko wiedzę z zakresie ogólnym, ale również umiejętności pedagoga – będącego animatorem dziedzictwa kulturowego, które umożliwią zrozumienie oraz kreatywne podejście do upowszechniania zjawisk w kulturze i sztuce dawnej, a także współczesnej. Student poza wiedzą pedagogiczną uzyska informację o podstawach dziedzin takich jak: psychologia, antropologia, historia kultury oraz sztuki, a ponadto zdobędzie przygotowanie w zakresach związanych z metodyką edukacji muzealnej oraz zarządzaniem i ochroną placówek muzealnych. Absolwenci specjalności Edukacja muzealna posiadać będą umiejętności związane z analizą, interpretacją oraz propagowaniem dorobku w kulturze i sztuce, a także warsztat metodyczny konieczny przy realizowaniu programów o charakterze edukacyjnym w przestrzeni muzealnej.

Ponadto absolwenci zostaną przygotowani by organizować i prowadzić zajęcia edukacyjne (łącznie z warsztatami: plastycznymi, plenerowymi, eksperymentalnymi) dla odbiorców w różnych grupach wiekowych. Swobodnie korzystać będą w tym celu z nowoczesnych interaktywnych technologii informatycznych oraz mediów cyfrowych, które są coraz powszechniej wykorzystywane przez współczesne muzealnictwo. Efektem tego będzie umiejętność realizowania i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów w formie wizualnej i medialnej, w celach edukacyjnych oraz użytkowych. Miejscem pracy absolwenta modułu specjalnościowego staną się ośrodki i instytucje związane z kulturą, sztuką oraz edukacją pozaszkolną, a także muzea, galerie oraz ośrodki promocyjne i reklamowe. Szczegółowe informacje o specjalności dostępne są na stronie: www.asp.edu.pl Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zachęca do poznania oferty dostępnych kierunków i harmonogramu rekrutacji.

Sprawdź terminy i ofertę Nie czekaj – zapisz się!


Data publikacji: 02.07.2015
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa