Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Konferencja „Profesjonalizm to podstawa”

Konferencja „Profesjonalizm to podstawa”Koło naukowe Scientia jest organizatorem „Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej Profesjonalizm to Podstawa”, która odbędzie się 2 marca 2018 roku na Akademii Pedagogiki Specjalnej przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie. To już III edycja tego wydarzenia, które skierowane jest do studentów i doktorantów.

Na konferencji będzie można wystąpić w sekcjach dotyczących projektów badań, badań zrealizowanych oraz badań z wynikami nieistotnymi statystycznie. Cel konferencji to transfer wiedzy i doświadczeń między młodymi badaczami nauk społecznych oraz dzielenie się projektami praktycznych zastosowań wyników badań naukowych, oraz pomysłami na kolejne projekty badawcze. Podczas wydarzenia nacisk kładziony jest na psychologię.W programie konferencji są sesje referatowe oraz sesja posterowa. Dla uczestników, zarówno czynnych, jak i biernych, przewidziane są materiały konferencyjne, zaświadczenia o uczestnictwie oraz wyżywienie podczas przerwy obiadowej i przerw na kawę.Konieczna jest rejestracja do dnia 1 lutego 2018 r. (uczestnicy czynni) lub 13 lutego 2018 r. (bierni) poprzez formularze: Uczestnictwo czynne, Uczestnictwo bierne.Abstrakty z referatów lub sesji posterowych badań empirycznych powinny zawrzeć tło teoretyczne, cel i problem badawczy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski. W przypadku badań teoretycznych należy ująć w abstrakcie cel i problem badawczy, podstawy teoretyczne, tezy, rezultaty analiz i wnioski.Opłata dla uczestników biernych to 50 zł a czynnych 25 zł.

Data publikacji: 22.01.2018
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa