Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych WUMed z prestiżowym certyfikatem jakości

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych WUMed z prestiżowym certyfikatem jakościStudia z Przyszłością 2023 - to tytuł przyznany Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka za kierunek studiów podyplomowych „Telepielęgniarstwo i telepołożnictwo w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej”.

Certyfikat przyznała WUMed Kapituła VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Celem Konkursu jest identyfikowanie oraz wyróżnianie wybranych programów i kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach, cechujących się innowacyjnością, dostosowaniem do potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnością przyjętych rozwiązań dydaktycznych.

Warszawska Uczelnia Medyczna była jedyną niepubliczną uczelnią medyczną wyróżnioną w tym roku.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, kierunek prowadzony przez Warszawską Uczelnię Medyczną zapewnia studentom nowoczesną wiedzę, pozwala nabyć odpowiednio zdefiniowane wartościowe umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne.

Niezwykle cieszy nas, że już po raz drugi zostaliśmy docenieni za prowadzone przez nas studia. Konkurencja była ogromna, tym bardziej czujemy się wyróżnieni. Kapituła konkursu wskazuje najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe kierunki i programy studiów. Warszawska Uczelnia Medyczna niezmiennie stawia na profesjonalne przygotowanie kadr medycznych. Szacowna komisja, podobnie jak w 2022 r. zwróciła uwagę na oferowany przez WUMed program studiów charakteryzujący się elementami innowacyjności oraz nowatorskimi rozwiązaniami opartymi  na autorskich konceptach dydaktycznych. Istotnym aspektem jest także fakt, że studia zorientowane są  na potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego, z którym uczelnia jest trwale związana, jak również na oczekiwania rynku pracy.– mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed.

Wręczenie Certyfikatu Studia z przyszłością 2023, odbyło się 13 marca 2023 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Certyfikat dla Warszawskiej Uczelni odebrały prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed i dr Krystyna Seliga, dyrektor Instytutu Nauk Medycznych WUMed.Data publikacji: 16.03.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa