Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Certyfikaty dla Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania


Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk otrzymała certyfikaty Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra uczelnia, Dobra praca”. Szkoła wyróżniona została także w konkursie "Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych".

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk otrzymała certyfikaty Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra uczelnia, Dobra praca”. Szkoła wyróżniona została także w konkursie "Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych".

Jednym z priorytetów uczelni jest dostarczanie absolwentom narzędzi i projektów sprzyjających wzmocnieniu ich pozycji na rynku pracy. Stara się także w taki sposób tworzyć swój program nauczania, by był on adekwatny do potrzeb pracodawców i dostarczał im wykwalifikowanych specjalistów.

Celem certyfikatu "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" jest popularyzacja i wyróżnianie dobrych wzorców pośród szkół wyższych w dziedzinie innowacji i kreatywności dla tworzenia perspektyw zawodowych. Aby otrzymać certyfikat, uczelnia musi przejść proces wnikliwej analizy pod względem sprzyjania za pomocą swoich jednostek absolwentom, dynamicznego kształtowania programu nauczania w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy, poziomu programów stażu, kooperacji z pracodawcami regionu, stosowania nowoczesnych technologii w administracji i zarządzaniu szkołą oraz wykorzystywania zasobów informacyjnych Internetu.

Certyfikat “Wiarygodna Szkoła” nadawany jest od 1994 roku uczelniom cieszącym się zaufaniem. Przed jego nadaniem WSISiZ badane były podstawy prawne działalności szkoły, jej oferta i baza dydaktyczna, posiadane akredytacje, działalność naukowa, kooperacja z zagranicznymi szkołami, zawodowe perspektywy absolwentów oraz działalność pozaedukacyjna.

Data publikacji: 12.03.2018