Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Akredytowane szkolenia w WIT


WIT we współpracy z firmą INPROGRESS Sp. z o.o. przygotował szereg akredytowanych szkoleń.

Zakres szkoleń:
zarządzania projektami (m.in. PRINCE2, AgilePM, Scrum, PMP, P30),
zarządzania programami, wartością, portfelem (MSP, MoV, MoP),
zarządzania ryzykiem (M_o_R),
zarządzania zmianami (Change ManagementTM)
zarządzania serwisem IT (ITIL)
testowania systemów informatycznych (ISTQB)
budowy architektury korporacyjnej (TOGAF®)

Powyższe szkolenia realizowane będą na bardzo konkurencyjnych - w stosunku do cen rynkowych - warunkach.

JEŚLI:
Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać uznawany na całym świecie certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania?
Chcesz mieć pewność, że środki przeznaczone na szkolenia przyniosą spodziewane korzyści?

Zapraszamy do WIT.

Nasze szkolenia są przeznaczone dla:
• Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
• Absolwentów WIT
• Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
• Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
• Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni

Data publikacji: 18.11.2015