Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

UMCS: IRK oraz nowa oferta kształcenia już od 1 kwietnia br.!

UMCS: IRK oraz nowa oferta kształcenia już od 1 kwietnia br.!Internetowa rejestracja kandydatów na studia w UMCS rozpocznie się 1 kwietnia br. i na większości kierunków potrwa do 10 lipca.

Nieco wcześniej - do 25 czerwca można się rejestrować na kierunki studiów, na których wymagany jest egzamin wstępny przed komisją rekrutacyjną (oferta kształcenia na Wydziale Artystycznym, logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii).16 lipca komisje rekrutacyjne zakończą postępowanie kwalifikacyjne na kierunkach, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych. Wtedy też ogłosimy listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia. Odbędzie się to poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.W dniach 18-20 lipca obędzie się przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dot. kierunków innych niż prowadzone na Wydziale Artystycznym). W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach komisja rekrutacyjna ogłosi następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia w UMCS mogą wybierać spośród ponad 80 kierunków i ok. 250 specjalności. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe (do wyboru jest ok. 85 kierunków) oraz na studia doktoranckie. Oferujemy również kierunki z językiem wykładowym angielskim.Uczelnia stale rozszerza ofertę kształcenia i dostosowuje ją do oczekiwań kandydatów oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy.W roku akademickim 2019/2020 w ofercie UMCS znajdą się następujące, nowe kierunki studiów:
 • Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia prowadzone Wydziale Zamiejscowym w Puławach;
 • Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie- studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim i niemieckim na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie;
 • International relations- anglojęzyczne studia stacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Politologii;
 • Prawno-administracyjny- studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji
 • Administracja publiczna- studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Politologii;
 • Społeczeństwo informacyjne – studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Politologii oraz Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 • Analityka gospodarcza- studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Ekonomicznym

 • Data publikacji: 01.04.2019
  ikonka kierunki studiów

  Dodatkowe informacje o studiach - Lublin