Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Logistyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1920zł od od od

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1860zł od od od

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1860zł od od od 1860zł

Zarządzanie Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1920zł od od od 1920zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis Uczelni – Polska Akademia Otwarta w Łodzi


Polska Akademia Otwarta powstała z inicjatywy Społecznej Akademii Nauk (dawnej Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania), której członkowie uznali, iż w dobie wszechobecnej informatyzacji i globalizacji, a więc i otwarcia zagranicznych rynków pracy oraz potrzeby bezustannego poszerzania swoich kompetencji, optymalnym dla osób pragnących kontynuować edukację rozwiązaniem będzie umożliwienie im studiowania przez internet. Tak też się stało…

Polska Akademia Otwarta, inaczej niż w przypadku innych uczelni w Łodzi, które oferują możliwość odbywania części kursów on-line, aktywnie wdraża i realizuje koncepcję pełnego kształcenia na odległość.

Do oferty Polskiej Akademii Otwartej należą:
• studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach: administracja, logistyka, pedagogika i zarządzanie;
• studia II stopnia (magisterskie) na kierunkach: pedagogika i zarządzanie;
• liczne kursy.

 

Dlaczego my?


Kształcenie na odległość to przede wszystkim komfort studiowania. Student, który nie mógłby z jakiś powodów (prywatnych, rodzinnych, zdrowotnych, związanych z pracą zarobkową etc.) dojeżdżać na zajęcia, nie musi przejmować się potencjalnymi nieobecnościami i wynikającymi z nich brakami w zdobywanej wiedzy – w Polskiej Akademii Otwartej ma pełen dostęp do informacji bez wychodzenia z domu!

Dzięki zastosowaniu przez Polską Akademię Otwartą innowacyjnego rozwiązania, jakim jest e-learning, wyróżnia się ona na tle innych uczelni w Łodzi. Uczący się w niej studenci zapoznają się z udostępnianymi im materiałami oraz podchodzą do sprawdzających ich wiedzę testów wtedy, gdy chcą, oraz tam, gdzie chcą. Dzięki temu mogą sprawnie zarządzać swoim czasem i planować odbywanie wykładów i zajęć w dogodnych terminach, tj. tak, by nauka nie kolidowała z ich innymi obowiązkami. Platforma PAO wzbogacona została również o interaktywne fora edukacyjne, za pośrednictwem których studenci kontaktują się np. z wykładowcami.

Programy studiów realizowanych przez studentów Polskiej Akademii Otwartej w Łodzi zostały opracowane przez cenionych specjalistów oraz metodyków kształcenia na odległość. Dzięki temu uczelni udało się zachować wysoką jakość świadczonych usług dydaktycznych – równie wysoką co w innych uczelniach w Łodzi. Poza tym współpracuje z informatykami i grafikami, dzięki czemu korzystanie z prowadzonej przez nią platformy edukacyjnej jest niezwykle proste i przyjemne. W razie jakichkolwiek problemów z jej działaniem, studenci mogą kontaktować się z doskonale wykwalifikowanym działem technicznym, który szybko poradzi sobie z usterką lub udzieli odpowiednich porad co do funkcjonowania platformy. Do dyspozycji studentów są również facylitatorzy, obserwatorzy i ewaluatorzy.

Samo udostępnianie materiałów dydaktycznych w celu zapewnienia studentom prawdziwego komfortu dalszego kształcenia się to z całą pewnością za mało. Dlatego właśnie Polska Akademia Otwarta w Łodzi oferuje rekrutację on-line, a także, dla studentów, którzy rozpoczynają lub już rozpoczęli naukę, wirtualny dziekanat.

 

Zasady rekrutacji (Uczelnia – Polska Akademia Otwarta w Łodzi)Rekrutacja na studia w Polskiej Akademii Otwartej przebiega on-line. W jej ramach kandydat musi:

• wypełnić formularz rekrutacyjny, a następnie zarejestrować się w systemie on-line;
• wydrukować formularz i podpisać go;
• wydrukować dwa egzemplarze umowy finansowej (wraz z załącznikami), a następnie uzupełnić je i podpisać (na każdej stronie powinny znaleźć się parafki);
• dołączyć niezbędne dokumenty:
świadectwo dojrzałości (oryginał bądź odpis wydany przez szkołę średnią lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną) – dot. rekrutacji na studia I-go stopnia; dyplom wraz z suplementem – dot. rekrutacji na studia II-go stopnia;
zdjęcie w formacie legitymacyjnym; kserokopia dowodu wpłaty wpisowego

Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
POLSKA AKADEMIA OTWARTA
Ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź

 

Kontakt

90-113 Łódź

ul. Sienkiewicza 9

tel.:

42 664-66-50