Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Katowice Kierunek Arteterapia - 2 uczelnie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Animacja kultury z arteterapią Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Śląski (US) w Katowicach ( zobacz więcej )

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

32 359 24 00,
Dział Kształcenia tel. 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22

ikonka email do uczelni

rekrutacja@us.edu.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Arteterapia w Katowicach

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Śląski (US) w Katowicach od 2050 zł /Semestr

Uczelnie z kierunkiem arteterapia w Katowicach

Interesujesz się sztuką? Masz talenty artystyczne? Chcesz łączyć swoją pasję z pomocą innym ludziom? Studia na kierunku arteterapia mogą być w sam raz dla Ciebie! Sprawdź, które uczelnie w Katowicach prowadzą taki kierunek!Arteterapia, zwana także artterapią lub terapią artystyczną, zajmuje się leczeniem poprzez działalność twórczą. Łączy w sobie w związku z tym zarówno elementy sztuki, jak i pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz psychologii. Terapia poprzez działalność twórczą jest skuteczną metodą wsparcia dla osób w każdym wieku, z rozmaitymi niepełnosprawnościami lub zaburzeniami w obszarze funkcjonowania emocjonalnego, psychicznego, edukacyjnego czy społecznego.

Uczelnie państwowe w Katowicach, na których można studiować arteterapię

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Muzyczna w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Począwszy od października 2016 roku studenci mogą studiować na kierunku arteterapia w Katowicach w ramach interdyscyplinarnego i międzyuczelnianego kierunku arteterapia, prowadzonego przez 3 katowickie uczelnie państwowe: Uniwersytet Śląski, Akademię Muzyczną oraz Akademię Sztuk Pięknych. Studiować można póki co na studiach I stopnia, a więc na poziomie licencjackim, w trybie dziennym. To pierwszy taki kierunek w kraju!

Dodatkowo, kandydaci zainteresowani tematyką arteterapii studiować mogą na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią, dostępnym w ofercie Uniwersytetu Śląskiego.

Uczelnie prywatne w Katowicach, na których można studiować arteterapię

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie im. Karola Goduli

Ta prywatna uczelnia ma w swojej ofercie studia licencjackie na kierunku terapia artystyczna. W ramach kierunku dostępne są dwie specjalności: naturoterapia oraz terapia przez sztukę. Studiować można zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym.

Rekrutacja na studia na kierunku arteterapia

Rekrutacja na studia na kierunku arteterapia jest dwuetapowa. Pierwszy etap to egzamin kompetencji artystycznych, który obejmuje:

•podstawowe umiejętności muzyczne uwzględniające sprawdzenie umiejętności wokalnych (kandydat prezentuje wybraną piosenkę z dowolnego repertuaru) - do uzyskania od 0 do 40 punktów;
•podstawowe umiejętności plastyczne uwzględniające wykonanie kompozycji (projektu) w wybranej technice plastycznej - do uzyskania od 0 do 40 punktów;
•rozmowę kwalifikacyjną, która oceni predyspozycje do podjęcia studiów z obszaru terapii, a także ogólną wiedzę na temat sztuki - do uzyskania od 0 do 20 punktów.

Drugi etap to konkurs świadectw maturalnych - oto zestawienie przedmiotów, z których wyniki będą brane pod uwagę:

zdjecie

Źródło: https://katalog.us.edu.pl/catalog/program/view?id=06-S1AR

Przedmioty wykładane na arteterapii

Oto przykładowe przedmioty, jakie mogą znaleźć się w programie studiów na kierunku arteterapia:

•twórcze przetwarzanie w arteterapii,
•zastosowanie sztuki w terapii,
•arteterapia w pracy z osobą niepełnosprawną,
•arteterapia w pracy z osobą starszą,
•arteterapia w resocjalizacji,
•arteterapia w rozwoju osobistym,
•animowanie działań w grupie arteterapeutycznej,
•biblioterapia,
•choreoterapia,
•muzykoterapia,
•terapia tańcem i ruchem,
•działania artystyczne,
•działania twórcze,
•historia sztuki,
•metodyka pracy w arteterapii,
•multimedia w terapii performatywnej i wizualnej,
•psychopedagogika twórczości,
•rękodzieło w arteterapii,
•teatroterapia,
•i inne...


Autor: Katarzyna Grajewska