Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Katowice Kierunek Kulturoznawstwo - 1 uczelnia

Kulturoznawstwo

Uczelnie z kierunkiem kulturoznawstwo w Katowicach

Planujesz studia kulturoznawcze w Katowicach? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie oferty edukacyjnej katowickich uczelni – najważniejsze informacje w pigułce!Kierunek Kulturoznawstwo na Uczelniach publicznych w Katowicach 2022 /2023 - zasady rekrutacji
Kulturoznawstwo - Uniwersytet Śląski - Zasady rekrutacji 2022 / 2023
Plan studiów na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim

Kulturoznawstwo to obszar, który trudno zdefiniować – ma wiele znaczeń i używany jest w zależności od kontekstu. W Polsce stosuje się ten termin między innymi w odniesieniu do interdyscyplinarnych studiów humanistycznych, których przedmiotem są różne formy i przejawy kultury.Studia na kulturoznawstwie wyróżnia to, że swoim zakresem obejmują wiele dyscyplin; jest to kierunek wybitnie multidyscyplinarny. Przekłada się to oczywiście na urozmaicony program studiów – co z pewnością docenią osoby ciekawe świata i otwarte. Państwowe uczelnie w Katowicach, na których można studiować kulturoznawstwoJeśli chcesz studiować kulturoznawstwo bez opłat, na dodatek w trybie dziennym, wybór uczelni jest oczywisty – w Katowicach jest bowiem tylko jedna uczelnia państwowa, która oferuje kandydatom studia na kierunku kulturoznawstwo. Jest to Uniwersytet Śląski.UŚ prowadzi ten kierunek studiów w ramach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. W ofercie UŚ są studia kulturoznawcze I i II stopnia, dostępne zarówno dziennie, jak i zaocznie.Na studiach I stopnia, tj. licencjackich, studentom oferowana jest jedna specjalność – przestrzenie kultury. Na studiach II stopnia, tj. magisterskich, studenci wybierają jedną spośród następujących specjalności:• estetyka miasta,• filmoznawstwo i wiedza o mediach,• komunikacja kulturowa,• kultura literacka,• teatrologia,• teoria i antropologia kultury.Prywatne uczelnie w Katowicach, na których można studiować kulturoznawstwoKulturoznawstwo ma w swojej ofercie także prywatna uczelnia w Katowicach – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy. Studenci mogą podjąć studia kulturoznawcze w tej szkole wyższej jedynie na stopniu licencjackim, zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym.W ramach studiów prowadzone są dwie specjalności: • film i kultura nowych mediów,• reklama i public relations. Zasady rekrutacji na kulturoznawstwoTak przedstawiają się zasady rekrutacji na dzienne studia licencjackie z zakresu kulturoznawstwa na UŚ:zdjeciezdjecieŹródło: https://irk.us.edu.pl/catalog/view?id=02-S1KUJeśli chodzi o studia magisterskie, to o przyjęcie na nie ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych na kierunkach humanistycznych, społecznych, ekonomicznym lub z obszaru sztuki. Kryterium kwalifikacji jest tutaj ocena ukończenia studiów – na podstawie tej właśnie oceny ustalane będą listy rankingowe kandydatów. Wybrane przedmioty wykładane na kulturoznawstwieStudenci kulturoznawstwa uczestniczą w zajęciach z zakresu:• antropologii,• teorii widowisk i teatru,• teorii filmu i mediów audiowizualnych,• teorii języka i komunikacji,• literatury,• estetyki,• historii kultury starożytnej i kultury europejskiej od średniowiecza do współczesności,• historii sztuki,• historii filozofii,• historii teatru,• historii filmu i kinematografii,• historii mediów,• historii Polski i obyczaju polskiego,• historii i współczesność teatru polskiego,• wiedzy o literaturze polskiej od wieku XIX do współczesności,• folkloru polskiego,• estetyki i sztuki polskiej,• historii filmu polskiego i filmu współczesnego,• kultury języka polskiego,• krytyki artystycznej,• filozofii kultury,• komunikacji audiowizualnej i literackej• komunikacji międzykulturowej• i innych.Autor: Jagoda Mróz

Zobacz uczelnie na mapie w Katowicach