Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Konferencja pt. Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Konferencja pt. Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznychZapraszamy na międzynarodową konferencję naukową pt. Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych, organizowaną m.in. przez katowicki wydział Uniwersytetu SWPS, która odbędzie się w dniach 26-27 maja 2016 r.

Zawody trudne i niebezpieczne w oczach specjalistówKonferencja naukowa poświęcona będzie zagadnieniom psychologii i medycyny w zawodach wymagających szczególnych predyspozycji fizycznych i psychicznych. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Obok głównych adresatów, czyli lekarzy specjalistów z zakresu medycyny pracy i psychologów transportu, zapraszamy przedstawicieli innych specjalności: pedagogiki, ergonomii, prawa, etyki, gerontologii, sektora ubezpieczeń i wszystkich zainteresowanych tą problematyką.Proponujemy następujące zakresy tematyczne:- specyfika wyzwań w zawodach trudnych i niebezpiecznych - aspekt medyczny, psychologiczny i prawny- problemy diagnozowania przydatności do zawodów trudnych i niebezpiecznych – zagadnienia współpracy orzeczniczej psychologiów i lekarzy- człowiek jako układ dynamiczny – poszukiwanie wskaźników chwilowych (przejściowych) niedyspozycji- ograniczenia i bariery w wykonywaniu zawodów: chorobowe, farmakologiczne, psychologiczne- krótkotrwałe i przewlekłe konsekwencje stresu dla funkcjonowania organizmu człowieka- ergonomia sprzężeń zwrotnych między otoczeniem, ciałem i psychiką- aspekt rozwojowy przydatności do wybranych zawodów (między „ryzykancką” młodością a „lękliwą” starością)- etyczne aspekty zatrudniania w zawodach trudnych i niebezpiecznych („wodzenie na pokuszenie”, czyli cena ryzyka)- możliwości psychofizjologiczne osób w podeszłym wieku – sprawnośc fizyczna czy doświadczeniePrzewidujemy różne formy uczestnictwa w konferencji: wygłoszenie referatu, plakat, słuchacz, obserwator (transmisja w Internecie z możliwością korzystania z forum).Organizatorzy- Uniwersytet SWPS w Katowicach,- GPE Psychotronics,- Komisja Nauk Psychologicznych PAN w Katowicach

Data publikacji: 26.10.2015
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Katowice