video_library Ranking popularności kierunków 2022

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 4.98 Prawo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2 4.62 Psychologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
3 4.62 Kryminologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
4 4.62 Kryminologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
5 3.55 Filologia angielska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
6 2.2 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
7 2.02 Informatyka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
8 2 Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
9 1.73 Ekonomia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
10 1.62 Prawo w biznesie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

1. Prawo - ponad 2 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Prawo to kierunek, który o lat cieszy się sporą popularnością. Jednak tym co wyróżnia ten kierunek w Bydgoszczy od innych uczelni, jest nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Na kierunku wykładają osoby, które zdobyły spore doświadczenie właśnie podczas praktycznego sięgania po wiedzę - w sądach czy prokuraturach.

Absolwent tego kierunku będzie nie tylko potrafił sporządzać pisma ale także rozwiązywać konkretne problemy prawne. Pomagają w tym praktyki i liczne konserwatoria. Takie połączenie wiedzy i praktyki sprawia, że znalezienie pracy nie będzie żadnym problemem.

Zobacz więcej: Prawo na UKW w Bydgoszczy.

 

2. Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapii  - ponad 1 kandydat na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Absolwenci tego kierunku posiadają siedzę i umiejętności, które są niezbędne podczas pełnienia funkcji opiekuńczych, wychowawczych. To nie tylko ocena sytuacji, ale także umiejętność podejmowania działań o charakterze socjoterapeutycznym.

Spory nacisk jest kładziony na poznanie tematyki uzależnień i ich wpływu na dzieci w grupie wiekowej 0-15 lat. Po ukończenie tego kierunku można podjąć pracę w ośrodkach pomocy, placówkach wsparcia dziennie placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, szkołach jako wychowawcy świetlic, w internatach dla szkół jako nauczyciel-pedagog.

Zobacz więcej: Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapii na UKW w Bydgoszczy.

 

3. Informatyka - ponad 1 kandydat na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Informatyka to jeden z najchętniej wybieranych kierunków. W ramach programu jest nauka programowanie w różnych językach, tematyka związana z zarządzaniem siecią, tworzeniem aplikacji.

To zawód, który sprawia, że z pewnością znajdzie się zatrudnienie, a w czasie studiów, studenci są przygotowywanie do przystąpienia do egzaminów, które jeszcze zwiększają ich atrakcyjność na rynku pracy. Wielu studentów pierwszych lat podejmuje już staże. Po ukończeniu I stopnia, można kontynuować naukę.

Zobacz więcej: Informatyka na UKW w Bydgoszczy.

 

4. Ekonomia - ponad 1 kandydat na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Studia ekonomiczne cieszą się sporym zainteresowaniem, ponieważ z uwagi na ich mocno praktyczny charakter, po ich ukończeniu łatwo znaleźć pracę w zawodnie. Podczas ich trwania przekazywane jest wiedza z zakresu finansów, rachunkowości, ale także te zagadnienia związane z prawem czy podatkami.

Studenci tego kierunku potrafią analizować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze. Aby jeszcze bardziej pogłębić specjalistyczną wiedzę, studenci mają do wyboru specjalizacje. Po tym kierunku można rozpocząć pracę w przedsiębiorstwach lub założyć własną firmę doradczą.

Zobacz więcej: Ekonomia na UKW w Bydgoszczy.

 

5. Stosunki międzynarodowe - ponad 1 kandydat na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe to kierunek, który łączy w sobie wiedzę obejmująca nauki społeczne, z badaniem stosunków między państwami. To kierunek, który dotyka także tematyki prawnej i ekonomicznej, a zdobyta wiedza pozwala na kompleksową analizę.

Ukończenie tego kierunku to możliwość pracy w placówkach dyplomatycznych nie tylko w Polsce, ale także poza. To też możliwość pracy w firmach konsultingowych oraz wielu innych, gdzie aktualna wiedza na temat sytuacji między państwami może być kluczowa w negocjacjach czy planowaniu procesów choćby sprzedaży czy pracy w redakcjach prasowych czy telewizyjnych.

Zobacz więcej: Stosunki międzynarodowe na UKW w Bydgoszczy.