Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

1. Prawo - ponad 2 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Prawo to kierunek, który o lat cieszy się sporą popularnością. Jednak tym co wyróżnia ten kierunek w Bydgoszczy od innych uczelni, jest nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Na kierunku wykładają osoby, które zdobyły spore doświadczenie właśnie podczas praktycznego sięgania po wiedzę - w sądach czy prokuraturach.

Absolwent tego kierunku będzie nie tylko potrafił sporządzać pisma ale także rozwiązywać konkretne problemy prawne. Pomagają w tym praktyki i liczne konserwatoria. Takie połączenie wiedzy i praktyki sprawia, że znalezienie pracy nie będzie żadnym problemem.

Zobacz więcej: Prawo na UKW w Bydgoszczy.

 

2. Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapii  - ponad 1 kandydat na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Absolwenci tego kierunku posiadają siedzę i umiejętności, które są niezbędne podczas pełnienia funkcji opiekuńczych, wychowawczych. To nie tylko ocena sytuacji, ale także umiejętność podejmowania działań o charakterze socjoterapeutycznym.

Spory nacisk jest kładziony na poznanie tematyki uzależnień i ich wpływu na dzieci w grupie wiekowej 0-15 lat. Po ukończenie tego kierunku można podjąć pracę w ośrodkach pomocy, placówkach wsparcia dziennie placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, szkołach jako wychowawcy świetlic, w internatach dla szkół jako nauczyciel-pedagog.

Zobacz więcej: Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapii na UKW w Bydgoszczy.

 

3. Informatyka - ponad 1 kandydat na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Informatyka to jeden z najchętniej wybieranych kierunków. W ramach programu jest nauka programowanie w różnych językach, tematyka związana z zarządzaniem siecią, tworzeniem aplikacji.

To zawód, który sprawia, że z pewnością znajdzie się zatrudnienie, a w czasie studiów, studenci są przygotowywanie do przystąpienia do egzaminów, które jeszcze zwiększają ich atrakcyjność na rynku pracy. Wielu studentów pierwszych lat podejmuje już staże. Po ukończeniu I stopnia, można kontynuować naukę.

Zobacz więcej: Informatyka na UKW w Bydgoszczy.

 

4. Ekonomia - ponad 1 kandydat na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Studia ekonomiczne cieszą się sporym zainteresowaniem, ponieważ z uwagi na ich mocno praktyczny charakter, po ich ukończeniu łatwo znaleźć pracę w zawodnie. Podczas ich trwania przekazywane jest wiedza z zakresu finansów, rachunkowości, ale także te zagadnienia związane z prawem czy podatkami.

Studenci tego kierunku potrafią analizować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze. Aby jeszcze bardziej pogłębić specjalistyczną wiedzę, studenci mają do wyboru specjalizacje. Po tym kierunku można rozpocząć pracę w przedsiębiorstwach lub założyć własną firmę doradczą.

Zobacz więcej: Ekonomia na UKW w Bydgoszczy.

 

5. Stosunki międzynarodowe - ponad 1 kandydat na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe to kierunek, który łączy w sobie wiedzę obejmująca nauki społeczne, z badaniem stosunków między państwami. To kierunek, który dotyka także tematyki prawnej i ekonomicznej, a zdobyta wiedza pozwala na kompleksową analizę.

Ukończenie tego kierunku to możliwość pracy w placówkach dyplomatycznych nie tylko w Polsce, ale także poza. To też możliwość pracy w firmach konsultingowych oraz wielu innych, gdzie aktualna wiedza na temat sytuacji między państwami może być kluczowa w negocjacjach czy planowaniu procesów choćby sprzedaży czy pracy w redakcjach prasowych czy telewizyjnych.

Zobacz więcej: Stosunki międzynarodowe na UKW w Bydgoszczy.