Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz

85-064 Bydgoszcz

ul. J. K. Chodkiewicza 30

tel.:

52 389 28 11, 52 320 67 78

Ranking popularności kierunków

video_library Ranking popularności kierunków 2019

# l.k/m Kierunek Nazwa uczelni
1 5.88 Psychologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2 5.17 Filologia angielska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
3 2.47 Politologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
4 2.11 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
5 1.98 Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
6 1.93 Turystyka i rekreacja Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
7 1.9 Biologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
8 1.75 Informatyka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
9 1.68 Bezpieczeństwo i higiena pracy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
10 1.6 Filologia polska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
11 1.6 Humanistyka drugiej generacji Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
12 1.5 Praca socjalna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
13 1.47 Biotechnologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
14 1.46 Socjologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
15 1.46 Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
16 1.43 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
17 1.43 Geografia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
18 1.42 Mechatronika Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
19 1.4 Inżynieria techniczno-informatyczna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
20 1.34 Administracja Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
21 1.33 Edytorstwo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
22 1.33 Wychowanie fizyczne Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
23 1.32 Filologia rosyjska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
24 1.3 Ochrona środowiska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
25 1.27 Logopedia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
26 1.22 Inżynieria bezpieczeństwa Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
27 1.2 Rewitalizacja dróg wodnych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
28 1.07 Inżynieria materiałowa Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
29 0.98 Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
30 0.95 Regionalistyka europejska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
31 0.93 Filologia rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
32 0.69 Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
33 0.61 Kryminologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
34 0.6 Fizyka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
35 0.5 Germanistyka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Połączenie nie mogło zostać utworzone.
SQLSTATE[HYT00]: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]Login timeout expired