Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia Po Angielsku

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

IT Management

Cena za semestr od od od od 3000zł

International Business Management

Cena za semestr od 3000zł od od od 3000zł

International Tourism and Hospitality Management

Cena za semestr od 3000zł od od od 3000zł

E-business & Digital Marketing

Cena za semestr od 3000zł od od od 3000zł

Administracja

Cena za semestr od 1500zł od od od 1500zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja

Cena za semestr od 1250zł od od od

Administracja i zarządzanie publiczne* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 1600zł

Bezpieczeństwo narodowe

Cena za semestr od 1300zł od od od 1300zł

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cena za semestr od 1350zł od od od

E-biznes i profesjonalna komunikacja* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 1600zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Studia Menedżersko-Prawne

Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Prawo

Cena za semestr od od od 2500zł od

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Międzywydziałowe studia menedżersko-prawne

Logistics

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA (PSWBP) IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne