Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia Po Angielsku

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

IT Management

Cena za semestr od od od od 3000zł

International Business Management

Cena za semestr od 3000zł od od od 3000zł

International Tourism and Hospitality Management

Cena za semestr od 3000zł od od od 3000zł

E-business & Digital Marketing

Cena za semestr od 3000zł od od od 3000zł

Administracja

Cena za semestr od 1500zł od od od 1500zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Cena za semestr od 1250zł od od od

Administracja i zarządzanie publiczne* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 1600zł

Bezpieczeństwo narodowe

Cena za semestr od 1300zł od od od 1300zł

Dziennikarstwo i Nowe media

Cena za semestr od 1350zł od od od

E-biznes i profesjonalna komunikacja* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 1600zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Studia Menedżersko-Prawne

Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Prawo

Cena za semestr od od od 2500zł od

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Międzywydziałowe studia menedżersko-prawne

Logistics

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Communication and media studies (NEW spec.)

Cena za semestr od 4300zł od od od

Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie

Cena za semestr od 2400zł od od od

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cena za semestr od 2800zł od od od 2800zł

Filozofia

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne