Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Radomiu

Najpopularniejsze kierunki studiów w Radomiu
Najpopularniejsze kierunki studiów w Radomiu

1. Kierunek lekarski - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu


Najpopularniejsze kierunki studiów Kierunek lekarski

Studia medyczne na kierunku lekarskim mają formę jednolitych studiów magisterskich z sześcioletnią nauką prowadzoną w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (z opłatą za czesne). Bardzo ciężkie i prestiżowe studia, w pierwszych latach uczące przedmiotów tzw. Przedklinicznych, których zadaniem jest przygotowanie studentów do kontaktu z rzeczywistym pacjentem. Od połowy studiów pojawia się coraz więcej zajęć praktycznych, na których studenci z bliska poznają specyfikę przyszłego zawodu, zbierając wywiad od pacjenta, diagnozując go, wykonując niezbędne zabiegi medyczne czy biorąc udział w operacjach.

Kończąc studia, absolwenci odbywają staż podyplomowy i podchodzą do egzaminu państwowego, którego wynik umożliwia kontynuację nauki na ponad 70 specjalizacjach lekarskich, dlatego wielu absolwentów nie spoczywa na laurach wybierając jedną lub kilka specjalizacji takich jak okulistyka, pediatria, choroby wewnętrzne, kardiologia czy transplantologia. Studenci decydujący się na wybranie niestacjonarnej formy studiowania kierunku, opłacają czesne w wysokości 15000zł/semestr.

Program studiów na kierunku Lekarskim na UTH w Radomiu

 

2. Ekonomia - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Ekonomia to kierunek studiów I-ego licencjackich i II-ego stopnia magisterskich uzupełniających, na których nauka trwa odpowiednio 3 i 2 lata w zależności od stopnia studiów i prowadzona jest w formie stacjonarnej (studia dzienne) i niestacjonarnej (studia płatne). Studenci w sposób praktyczny zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych, problematyki prowadzenia działalności gospodarczych, praw rządzących rynkiem, zdobywają wiedzę makroekonomiczną i mikroekonomiczną, poznają narzędzia ekonomiczne i sposoby wykorzystania narzędzi informatycznych we współczesnej ekonomii.

W toku studiów można wybrać specjalność rozwijającą zainteresowania związane z przyszłym zawodem, decydując się na biznes międzynarodowy, bankowość i finanse, podatki czy zagadnienia związane z analityką gospodarczą oraz ekonomią menadżerską. Studenci wybierający studia niestacjonarne, wnoszą opłatę za czesne w wysokości 1700zł/semestr na studiach licencjackich i 2000zł/semestr na studiach magisterskich.

Program studiów na kierunku Ekonomia I stopnia na UTH w Radomiu
Prograqm studiów na kierunku Ekonomia II stopnia na UTH w Radomiu

 

3. Fizjoterapia - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Fizjoterapia – kierunek jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich z nauką prowadzoną w trybie stacjonarnym – dziennym. Studenci zdobywają wiedzę z dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wzbogaconą o zagadnienia nauk społecznych i humanistycznych. Korzystając z nowoczesnych laboratoriów i pracowni poznają najnowsze techniki rehabilitacyjne, a podczas zajęć praktycznych uczą się przeprowadzania poprawnej diagnozy fizjoterapeutycznej i planowania zabiegów, nabywają umiejętności pielęgniarskie, uczą się obsługi sprzętu i urządzeń terapeutycznych, uczą się technik masażu, kinezyterapii, przeprowadzają terapię manualną i fizykoterapię.

Zdobywając kompetencje zawodowe i umiejętności praktyczne, po zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu, absolwenci podchodzą do egzaminu państwowego i uzyskują prawo do wykonywania zawodu fizykoterapeuty. Mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, oddziałach rehabilitacyjnych lub prowadzić własną działalność oferującą usługi fizjoterapeutyczne.

Program studiów na kierunku Fizjoterpaia na UTH w Radomiu

 

4. Informatyka - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

W przypadku studiów informatycznych istnieje możliwość podjęcia się tego kierunku w trybie dziennym oraz zaocznym. Sektor IT, ściśle związany z nowoczesnymi urządzeniami, ale przede wszystkim szeregiem oprogramowań, aplikacji i innych programów, które użytkuje się w branży prywatnej i biznesowej sprawia, że zapotrzebowanie na usługi i pracowników IT jest bardzo wysokie. W trakcie nauki studenci poznają tajniki projektowania stron internetowych, jak również sposób analizowania baz danych. Ważnym etapem edukacji jest zapoznanie się obszarem działania analityków systemów informatycznych, sieci komputerowych, czy języków programowania.

Z uwagi, iż języki, których używa się do programowania są uniwersalne, absolwenci uczelni mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w kraju, jak również poza jego granicami. W tym drugim przypadku pomocny może okazać się program Erasmus+, w ramach którego dokonuje się wymiany studenckiej, dzięki czemu poszczególni studenci mają możliwość przyswoić wiedzę w wielu placówkach uczelni europejskich.

Program studiów na kierunku Informatyka na UTH w Radomiu 

 

5. Zarządzanie - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Nauka na tym kierunku odbywa się zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak również niestacjonarnym (zaocznym). Czas nauki wynosi 3,5 roku, czyli 7 semestrów. Zwieńczeniem procesu edukacji jest egzamin, którego pozytywny wynik oznacza uzyskanie dyplomu, jak również tytułu inżyniera. W trakcie edukacji studenci otrzymują wiedzę ekonomiczną, ale również umiejętności menadżerskie. Dzięki temu kierunkowi studiów możliwe jest uzyskanie bardzo szerokiego wykształcenia, które obejmuje zarówno umiejętności inżynierskie w formie klasycznej, ale również pozwalają na pełne przygotowanie absolwentów do funkcji kierowniczych w szeroko pojętym przemyśle.

W ramach studiów możliwe jest uzyskanie wykształcenia w jeden z dwóch specjalizacji:
1) zarządzanie cyklem życia produktu
2) zarządzanie procesami produkcyjnymi i bezpieczeństwem przemysłowym

Obecnie, wysoki poziom przemysłu przekłada się na wzrost zapotrzebowania osób o takiej specjalizacji, którzy stanowią ważny element w życiu firmy, jak również mają realny wpływ na jej funkcjonowanie, ale też bezpieczeństwo współpracowników, czy prawidłowy przebieg poszczególnych procesów produkcyjnych, a także sprzedażowych.

Program studiów na kierunku Zarządzanie na UTH w Radomiu


Data publikacji: 12.01.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Radomiu

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Radom