Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Radomiu

Nowe kierunki studiów w RadomiuNowe kierunki studiów na uczelniach w Radomiu 2022/2023

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu


Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu

 

1. Bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności

Stacjonarne i niestacjonarne studia I-ego stopnia licencjackie z trzyletnią nauką (6 semestrów). Praktyczny profil studiów pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w kierunku laboratoryjnej kontroli produktów żywnościowych, żywnościowych przepisów prawnych obowiązujących w kraju i Unii Europejskiej czy zagadnień związanych z technologia żywności. Absolwenci podejmują pracę w przetwórstwie spożywczym, na kierowniczych stanowiskach w zakładach dystrybuujących żywność czy stacjach sanepidu.

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Licencjackie i magisterskie studia II-ego stopnia, realizowane w formie stacjonarnej i zaocznej. W trakcie studiów można zdobyć wiedzę na temat organizacji pracy zgodnej z przepisami BHP, oceniać ryzyko zawodowe, przeprowadzania analizy stanowiska pracy pod kątem czynników szkodliwych czy metodyki badań wypadków. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w organach nadzorujących bezpieczeństwo pracy, w firmach i instytucjach na stanowisku inspektora BHP czy jednostkach badawczo-naukowych.

Program studiów na kieruneku Bezpieczeństwo i higiena pracy

3. Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków

3,5-letnie studia inżynierskie prowadzone w formie stacjonarnej zaocznej – niestacjonarnej. Praktyczny profil studiów daje możliwość poznania cyklu produkcyjnego kosmetyków i chemii gospodarczej, poznać zakres surowców wykorzystywanych przy produkcji, receptury produktów oraz umiejętności w zakresie projektowania produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej. Po uzyskaniu dyplomu, można aplikować do pracy w zakładach handlowych i produkcyjnych kosmetycznych, chemii gospodarczej i farmaceutycznych.

Program studiów na kierunek Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków

4. Menedżer produktu

Stacjonarne i zaoczne studia licencjackie z nauką w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trakcie trzyletniej nauki można zdobyć wiedzę na temat technologii produkcji, badania jakości, zarządzania marką produktu, używania narzędzi marketingowych i budowania polityki produktu. Absolwenci kierunku pracują w działach reklamowych, zarządzają produkcją w firmach usługowo-handlowych, zarządzają marketingiem przedsiębiorstw.

Program studiów na kierunek Menedżer produktu

 

Nowe kierunki studiów na uczelniach w Radomiu 2021/2022

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 

1. Lingwistyka stosowana

Praktyczny profil trzyletnich studiów licencjackich I-ego stopnia licencjackich, w trybie stacjonarnym. Studia pozwalają uzyskać certyfikowaną znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie C1 i kolejnego wybranego języka obcego na poziomie B2 ze znajomością aspektów języka technicznego i branżowego (prawo, ekonomia, administracja, biznes). Absolwenci z powodzeniem znajdują pracę w biurach tłumaczeń, sądownictwie, obsłudze biznesu czy szkołach językowych.

Program studiów na kierunek Lingwistyka stosowana

2. Dziennikarstwo i nowe media

Stacjonarne, dwuletnie studia magisterskie uzupełniające II-ego stopnia. Kierunek pozwala zdobyć wiedzę na temat dziennikarstwa mediów internetowych w sieci i mobilnych, technik copywritingu sieciowego czy zasad funkcjonowania mediów społecznościowych. Studia pozwalają na podjęcie pracy w redakcjach mediów masowego przekazu, agencjach prasowych i reklamowych, social mediach czy prowadzić niezależną działalność dziennikarską.

Program studiów na kierunek Dziennikarstwo i nowe media

3. Bezpieczeństwo wewnętrzne

Stacjonarne i zaoczne studia I-ego stopnia licencjackie (trzyletnie). Dzięki znajomości zagadnień prawnych, politycznych i zjawisk społecznych, studenci uczą się metod rozwiązywania problemów wewnątrzspołecznych i rozpoznawania zagrożeń bezpieczeństwa oraz postępowania antykryzysowego, przygotowując się do pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej czy agencjach ochrony osób i mienia.

Program na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

4. Analityka Gospodarcza

Studia licencjackie i magisterskie II-ego stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trakcie nauki studenci uczą się technik analizy rynkowej i analizy ryzyka w biznesie, przeprowadzają badania ekonomiczne, uczą się wykorzystywać w pracy nowoczesne narzędzia informatyczne i projektować własne programy analizujące zjawiska gospodarcze. Absolwenci chętnie zatrudniani są przez banki, podmioty gospodarcze, administrację samorządową i przedsiębiorstwa jako specjaliści analizy rynkowej i gospodarczej. Pełna oferta kierunków studiów na UTH w Radomiu

Program studiów na kierunek Analityka Gospodarcza

 

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu


Data publikacji: 27.03.2022
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Radom