Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Radomiu w roku akademickim 2021/2022

Najdroższe kierunki studiów w Radomiu w roku akademickim 2021/2022
Najdroższe kierunki studiów w Radomiu w roku akademickim 2021/2022

1. Kierunek lekarski – 15 000 zł/ semestr  - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu


Kierunek lekarski – 15 000 zł/ semestr Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Studia na kierunku Lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów) i mają formę jednolitych studiów magisterskich, które prowadzone są w trybie dziennym stacjonarnym i niestacjonarnym (z opłatą za czesne), absolwenci kierunku uzyskują dyplom i tytuł zawodowy lekarza, który jest równoznaczny z tytułem magistra. Studia pozwalają poznać rozwój człowieka, jego fizjologie i szczegółową anatomię, immunologię czy mikrobiologię. W trakcie nauki studenci uczą się rozpoznawać objawy i poznają przebieg wielu schorzeń i chorób, często zagrażających życiu człowieka.

W trakcie praktyk klinicznych, w sposób praktyczny przekazywana jest wiedza na temat postępowania z pacjentem, zbierania wywiadu medycznego, obsługi specjalistycznych urządzeń ratujących życie oraz rozwijane są czynności manualne związane z przeprowadzaniem zabiegów medycznych i skomplikowanych operacji na rzeczywistym pacjencie, pod nadzorem wykwalifikowanej kadry medycznej. Absolwenci kierunku po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza podejmują pracę we wszystkich rodzajach jednostek opieki zdrowotnej, szpitalach, klinikach czy prowadząc własny gabinet lekarski.

Program studiów na kierunku Lekarskim na UTH w Radomiu

 

2. Kierunek Towaroznawstwo – 2 200 zł/ semestr  - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Studia na kierunku Towaroznawstwo, mają formę studiów I-ego stopnia licencjackich oraz studiów magisterskich uzupełniających II-ego stopnia z nauką trwającą 3 lub 2 lata, która prowadzona jest w trybie dziennym stacjonarnym i niestacjonarnym – zaocznym. Nauka na kierunku pozwala uzyskać wiedzę i praktyczne umiejętności w kierunku rzeczoznawstwa i kontroli towarów z wyszczególnieniem kosmetyków i żywności, wykorzystania narzędzi marketingowych w handlu i biznesie, zarządzania w zakresie jakości usług, poznają specyfikę pracy służby celnej, logistyki w kierunku produkcji towarów ich transportu i obrotu czy zdobycie doświadczenia przy nadzorze w zarządzaniu jakości i środowiska naturalnego.

Praktyki realizowana w wiodących przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach przemysłowych oraz specjalistycznych laboratoriach naukowo-badawczych, pozwolą absolwentom uzyskać odpowiednie kompetencje zawodowe do pracy w służbach i urzędach celnych, działających przy zakładach produkcyjnych laboratoriach kontroli jakości, firmach produkujących kosmetyki czy administracji państwowej i izbach handlowych.

Program studiów na kierunku Towaroznawstwo na UTH w Radomiu

 

3. Kierunek Technologia chemiczna – 2 200 zł/semestr - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Technologia chemiczna, to studia I-ego stopnia licencjackie i magisterskie studia uzupełniające II-ego stopnia, z nauką w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym, które realizowane są w trakcie odpowiedni trzy i dwuletniej nauki. Studia ukierunkowane są na zdobycie wiedzy z dziedzin związanych z szeroko rozumianą chemią i technologią polimerów, zagadnienia związane z płynami eksploatacyjnymi, produkcją kosmetyków i chemii gospodarczej oraz przemysłowej, zapoznanie się ze zjawiskami inżynierii środowiska i ochrony środowiska naturalnego.

Podczas zajęć laboratoryjnych, studenci poznają nowoczesne technologie, procesy i produkty oraz sposoby ich wdrażania w różnych gałęziach przemysłu. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych pozwala absolwentom kierunku z powodzeniem szukać zatrudnienia w oddziałach inspekcji sanitarnej, przedsiębiorstwach produkcyjnych związanych z przemysłem farmaceutycznym czy chemicznym, fabrykach wykorzystujących tworzywa sztuczne, przemyśle spożywczym czy instytutach naukowo-badawczych.

Program studiów na kierunku Technologia chemiczna na UTH w Radomiu

 

4. Kierunek Grafika - 2100 zł/semestr - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Są to studia jednolite, które realizuje się zarówno w trybie stacjonarnym, jak również niestacjonarnym. Obecnie pojęcie grafiki, czy projektowania graficznego jest bardzo szeroko pojmowane. Wszystko dlatego, iż graficy są potrzebni w wielu branżach, zarówno tych, które związane są z marketingiem, ale także w firmach, które skupiają się wokół różnego typu projektów, w tym aplikacji mobilnych, internetowych, gier i wielu innych. Dlatego w trakcie nauki studenci przyswajają wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną z zakresu obsługi poszczególnych programów graficznych, ich możliwości oraz przeznaczenia.

Projektanci mogą współpracować przy różnego typu projektach i obecnie, z uwagi na prężny rozwój nie tylko samego sektora IT, który jest pokrewny grafice, ale także coraz mocniejszym pracom nad VR (rzeczywistość wirtualna) wykwalifikowani i zdolni graficy są bardzo pożądani jako wsparcie dla tego rodzaju projektów. Osoby, które pragną składać podanie na ten kierunek powinny pamiętać o tym, iż niezbędne jest przedstawienie prac własnych, które są potwierdzeniem zdolności artystycznych kandydata.

Program studiów na kierunku Grafika na UTH w Radomiu
Rekrutacja na Kierunek Grafika na UTH w Radomiu

 

5. Kierunek Transport i logistyka - 2100 zł/semestr - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Współczesny przemysł nierozerwalnie związany jest z transportem i wymianą towarów. Transport i logistyka to studia I-go oraz II-go stopnia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. W trakcie procesu nauczania studenci przyswajają wiedzę z wielu obszarów, które pośrednio i bezpośrednio związane są zarówno z transportem, ale również logistyką. Dlatego studenci poznają urządzenia przeznaczone do sterowania ruchem, technologie, które obecnie wykorzystuje się nowoczesnych przemysłach, czyli rozbudowane systemy zarządzania i planowania produkcji, ale także transportu towarów i uzupełnienia materiałów w magazynie (Przemysł 4.0).

Absolwenci tego kierunku posiadają wszelkie, niezbędne kwalifikacje do tego, aby podjąć zatrudnienie w sektorach, które związane są z transportem samochodowym, szynowym, w różnego typu jednostkach. Z uwagi, iż transport jest obecnie jedną z dźwigni przemysłu, zapotrzebowanie na specjalistów w branży transportu i logistyki jest bardzo wysokie.

Program studiów na kierunku Transport i Logistyka na UTH w Poznaniu


Data publikacji: 12.01.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Radomiu

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Radom