Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Radomiu w roku akademickim 2021/2022


zdjecie


1. Kierunek lekarski – 15 000 zł/ semestr Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Studia na kierunku Lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów) i mają formę jednolitych studiów magisterskich, które prowadzone są w trybie dziennym stacjonarnym i niestacjonarnym (z opłatą za czesne), absolwenci kierunku uzyskują dyplom i tytuł zawodowy lekarza, który jest równoznaczny z tytułem magistra. Studia pozwalają poznać rozwój człowieka, jego fizjologie i szczegółową anatomię, immunologię czy mikrobiologię. W trakcie nauki studenci uczą się rozpoznawać objawy i poznają przebieg wielu schorzeń i chorób, często zagrażających życiu człowieka. W trakcie praktyk klinicznych, w sposób praktyczny przekazywana jest wiedza na temat postępowania z pacjentem, zbierania wywiadu medycznego, obsługi specjalistycznych urządzeń ratujących życie oraz rozwijane są czynności manualne związane z przeprowadzaniem zabiegów medycznych i skomplikowanych operacji na rzeczywistym pacjencie, pod nadzorem wykwalifikowanej kadry medycznej. Absolwenci kierunku po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza podejmują pracę we wszystkich rodzajach jednostek opieki zdrowotnej, szpitalach, klinikach czy prowadząc własny gabinet lekarski.

2. Kierunek Towaroznawstwo – 2 200 zł/ semestr Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Studia na kierunku Towaroznawstwo, mają formę studiów I-ego stopnia licencjackich oraz studiów magisterskich uzupełniających II-ego stopnia z nauką trwającą 3 lub 2 lata, która prowadzona jest w trybie dziennym i niestacjonarnym – zaocznym. Nauka na kierunku pozwala uzyskać wiedzę i praktyczne umiejętności w kierunku rzeczoznawstwa i kontroli towarów z wyszczególnieniem kosmetyków i żywności, wykorzystania narzędzi marketingowych w handlu i biznesie, zarządzania w zakresie jakości usług, poznają specyfikę pracy służby celnej, logistyki w kierunku produkcji towarów ich transportu i obrotu czy zdobycie doświadczenia przy nadzorze w zarządzaniu jakości i środowiska naturalnego. Praktyki realizowana w wiodących przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach przemysłowych oraz specjalistycznych laboratoriach naukowo-badawczych, pozwolą absolwentom uzyskać odpowiednie kompetencje zawodowe do pracy w służbach i urzędach celnych, działających przy zakładach produkcyjnych laboratoriach kontroli jakości, firmach produkujących kosmetyki czy administracji państwowej i izbach handlowych.

3. Kierunek Technologia chemiczna – 2 200 zł/semestr Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Technologia chemiczna, to studia I-ego stopnia licencjackie i magisterskie studia uzupełniające II-ego stopnia, z nauką w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym, które realizowane są w trakcie odpowiedni trzy i dwuletniej nauki. Studia ukierunkowane są na zdobycie wiedzy z dziedzin związanych z szeroko rozumianą chemią i technologią polimerów, zagadnienia związane z płynami eksploatacyjnymi, produkcją kosmetyków i chemii gospodarczej oraz przemysłowej, zapoznanie się ze zjawiskami inżynierii środowiska i ochrony środowiska naturalnego. Podczas zajęć laboratoryjnych, studenci poznają nowoczesne technologie, procesy i produkty oraz sposoby ich wdrażania w różnych gałęziach przemysłu. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych pozwala absolwentom kierunku z powodzeniem szukać zatrudnienia w oddziałach inspekcji sanitarnej, przedsiębiorstwach produkcyjnych związanych z przemysłem farmaceutycznym czy chemicznym, fabrykach wykorzystujących tworzywa sztuczne, przemyśle spożywczym czy instytutach naukowo-badawczych.

Data publikacji: 17.09.2021