Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe media i dziennikarstwo internetowe w ŁodziPlanujesz studia podyplomowe z zakresu nowych mediów i dziennikarstwa? Polecamy Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, która prowadzi taki kierunek. Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi programu i organizacji tych studiów.Wraz z pojawieniem się Internetu zaczęły zmieniać się zarówno media, jak i komunikacja międzyludzka. Dzisiaj nie wyobrażamy już sobie życia bez portali społecznościowych, a codzienne newsy odczytujemy co rano najpierw w wersji online, coraz rzadziej sięgając po papierowe wydania. Nowe media wpływają jednak nie tylko na nasze życie prywatne, ale i na sposób funkcjonowania życia publicznego czy biznesu. Studia podyplomowe poświęcone tematyce nowych mediów i dziennikarstwa online pozwolą usystematyzować wiedzę dotyczącą tego obszaru.

Nowe media i dziennikarstwo internetowe – studia podyplomowe w Łodzi

Oferta studiów podyplomowych na kierunku „Nowe media i dziennikarstwo internetowe” skierowana jest przede wszystkim do osób, które pracują lub przygotowują się do pracy w mediach i które chcą poszerzyć swoją wiedzę – ale nie tylko. Jako że studia na tym kierunku zapewniają specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze specyfiką komunikacji w Internecie oraz z nowymi mediami, zainteresują z pewnością także osoby zatrudnione w instytucjach publicznych lub organizacjach społecznych, odpowiedzialne za komunikację i relacje z otoczeniem, pracowników agencji PR-owych i reklamowych, a także specjalistów z zakresu komunikacji, promocji i reklamy.

Program studiów

W trakcie studiów podyplomowych słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu dziennikarstwa oraz praktyczne umiejętności dziennikarskie, np. przygotowania materiałów prasowych oraz audiowizualnych; poznają różnice pomiędzy mediami tradycyjnymi a mediami internetowymi; dowiedzą się, na czym polega specyfika nowych mediów i siła, z jaką oddziałują na odbiorcę; poznają zasady funkcjonowania portalu internetowego; nauczą się, w jaki sposób tworzyć i prowadzić internetowe kampanie komunikacyjne oraz jak kształtować pozytywne relacje własnej firmy z innymi organizacjami, np. partnerami biznesowymi, klientami czy mediami za pomocą Internetu.

A oto przykładowe przedmioty wykładane na kierunku „Nowe media i dziennikarstwo internetowe”:
• media w społeczeństwie XXI wieku,
• sztuka perswazji w mediach,
• gatunki dziennikarskie – typy publikacji internetowych,
• dziennikarstwo informacyjne w portalu internetowym,
• specyfika pracy dziennikarza internetowego,
• psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu,
• Internet i social media,
• technologie informacyjne,
• portal internetowy, redakcja on-line – organizacja i zarządzanie,
• pracownia multimedialna,
• warsztat pisania,
• warsztat telewizyjny (materiały audiowizualne w sieci),
• fotografia w mediach,
• prawo Internetu,
• komunikacja wizualna,
• projektowanie stron internetowych,
• komunikacja społeczna,
• kształtowanie opinii publicznej,
• komunikacja organizacji z otoczeniem,
• projektowanie kampanii komunikacyjnych i informacyjnych w Internecie.

Informacje organizacyjne

→ Studia trwają 2 semestry – w programie jest 200 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów (soboty i niedziele), raz lub dwa razy w miesiącu.

→ Rekrutacja na studia wymaga złożenia kompletu dokumentów: kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, formularza zgłoszeniowego oraz kserokopii dowodu osobistego. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

→ Opłata za studia wynosi 4 tysiące złotych – opłaty można dokonywać w systemie ratalnym (8 rat). Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna – studia podyplomowe w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna to uczelnia niepubliczna, która działa już ponad 23 lata. Uczelnię wyróżnia innowacyjne podejście do organizacji kształcenia – składa się na nie wykorzystywanie metody projektów i metody warsztatowej podczas prowadzonych na uczelni zajęć; młoda kadra współpracująca z przedsiębiorcami (dzięki czemu program studiów odpowiada na potrzeby rynku pracy); a także rozbudowana infrastruktura lokalowa, która gwarantuje komfortowe warunki studiowania. Uczelnia ma swoją siedzibę w Śródmieściu, a z dworca PKP Łódź Kaliska można dojechać tutaj w około 30 minut. W 2016 roku w rankingu magazynu „Perspektywy” łódzka AHE zajęła wysokie 21. miejsce wśród polskich niepublicznych szkół wyższych; jest to także druga najlepsza uczelnia niepubliczna w województwie łódzkim.

Lektura branżowa

Jeśli interesuje Cię tematyka nowych mediów, to z pewnością przypadnie Ci do gustu publikacja Marka Sokołowskiego pt. „Nowe media i wyzwania współczesności”. Książka szeroko omawia wpływ nowych mediów na nasze życie, poruszając wiele zagadnień, między innymi takich jak: wpływ komunikacji sieciowej na redystrybucję władzy, ochrona prywatności w dobie multifunkcyjnych smartfonów, przyszłość mediów społecznościowych i inne.

zdjecie


Autor: Łukasz Dębosz


Data publikacji: 12.12.2016