Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia Gdynia - najpopularniejsze kierunki studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Gdynia

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (Niepubliczna)

Kierunki Studiów Podyplomowych

Administracja Publiczna

Agent Celny

Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe

Brainologia – Zarządzanie Dobrostanem - nowość

Event Management - nowość

HR Business Partner

Kryminalistyka z kursem detektywistycznym

Life and Business Coaching

Logistyka z elementami Zarządzania Produkcją

Marketing i PR w Internecie

Mediacje Rodzinne

Nowoczesny Manager Sprzedaży

Psychologia w Biznesie

Rachunkowość i Podatki

Social Media Manager

Suicydologia

Trener Biznesu

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Zarządzanie BHP

Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Oświatą - nowość

Zarządzanie Projektami

Zintegrowane Zarządzanie w IT

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) (Niepubliczna)

Kierunki Studiów Podyplomowych

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość w szkole

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Etyka w szkole

Komunikacja, negocjacje i mediacje w szkole

Logopedia (czterosemestralne)

Logopedia (trzysemestralne)

Master of Business Administration (MBA)

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Pedagogika pracy i polityka personalna

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią uzależnień

Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą

Promocja zdrowia z higieną i epidemiologią

Przygotowanie pedagogiczne

Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa

Socjoterapia i terapia uzależnień

Technologie informacyjno-komunikacyjne z programowaniem w edukacji szkolnej

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

Wiedza o społeczeństwie z przysposobieniem obronnym

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Niepubliczna)

Kierunki Studiów Podyplomowych

Edukacja dla bezpieczeństwa (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)

Hydrografia (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego)

Nawigacja satelitarna (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego)

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)

Przygotowanie pedagogiczne (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)

Użycie siły na morzu w prawie międzynarodowym ( Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich)

Zamówienia publiczne(Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich)

Zarządzanie kryzysowe (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich)

Zarządzanie logistyką (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich)

Studia w Gdyni - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje