Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-150 Lublin

ul. Bursaki 12

ikonka telefon do uczelni
tel.:
fax.:

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

O Uczelni...

WSPA – najstarsza uczelnia prywatna w Lublinie!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem. Założycielem Uczelni jest Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie Sp z o.o. (CKMP) - spółka działająca na rynku edukacyjnym od 1992 roku.

Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie. Bieżące zarządzanie realizują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni wspomagani przez Prorektora ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej i Senat.

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku otwierając specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem". Na pierwszy rok studiów przyjęto wówczas 415 studentów. W inauguracji następnego roku akademickiego 1999/2000 uczestniczyło już ponad 1.400 studentów.

Aktualnie WSPA kształci na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Studia podyplomowe w WSPA to oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwią one Państwu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń, które następnie usprawnią i ułatwią Państwu pracę oraz zwiększą Państwa konkurencyjność na rynku pracy.

Ponadto studia w WSPA są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i osobistych. Kadra dydaktyczna złożona z praktyków oraz studenci posiadający różne doświadczenia zawodowe pozwalają na wymianę informacji i analizę materiału w szerokim zakresie odnoszącym się do praktyki.

 

Dlaczego WSPA?Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.
 •  

  Rekrutacja

  Zapraszamy na studia do WSPA!

  Jeśli poszukujesz uczelni, która zaoferuje Ci coś więcej niż dyplom, zapraszamy do WSPA! Gwarantujemy Ci praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych ludzi biznesu. Odchodzimy od konwencjonalnych metod nauczania, u nas nie musisz obawiać się trudnych egzaminów i zaliczeń. Dla nas potwierdzeniem zdobytej przez Ciebie wiedzy jest projekt zrealizowany wspólnie z prowadzącym i innymi studentami. Dzięki temu mamy pewność, że nasi absolwenci to nie tylko teoretycy, ale przede wszystkim praktycy, którzy z sukcesem potrafią obrócić swoją wiedzę w działanie.

  Programy naszych studiów konsultowane są z pracodawcami, co umożliwia nam kształcenie zgodne z wymaganiami, które staną przed Tobą po ukończeniu studiów. Jednak to nie jedyny wyznacznik sukcesu naszych absolwentów. Jako jedni z pierwszych wprowadzamy europejskie standardy edukacyjne- zakładają one samodzielne układanie- w określonym zakresie - programu studiów przez studenta. Dzięki modułom tematycznym dajemy ci możliwość dopasowania programu studiów do Twoich potrzeb, zainteresowań i możliwości.

  Przyjdź i zapytaj o szczegóły! Nasi pracownicy pomogą Ci wypełnić dokumenty i przeprowadzą Cię przez procedurę rekrutacyjną. U nas nie ma egzaminów wstępnych - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Terminy, zasady i szczegóły rekrutacji w semestrze zimowym
  Studia podyplomowe


  Termin rekrutacji:
  01 czerwiec 2017 rok – 13 październik 2017 rok


  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe składa się z następujących etapów:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA

 • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to ponownego wejścia na stronę elektronicznego systemu rekrutacji internetowej WSPA

 • 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich), oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm)
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją)

 • 3. Dokonanie opłaty wpisowej.
 • Opłata wpisowa wynosi 200 zł (nie dotyczy okresu objętego promocją)

 • 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
 • Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA lub przesłać pocztą tradycyjną.
 •  

  Promocje na Studia Podyplomowe

  Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

  Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe będą mieli obniżone czesne o:

 • 5% - w przypadku zgłoszenia 1 pracownika,
 • 10% - w przypadku zgłoszenia 2-3 pracowników,
 • 15% - w przypadku zgłoszenia 4 lub więcej pracowników.

 • Obniżenie czesnego dotyczy całego okresu studiów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

  Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką i bez opłaty wpisowej
  Absolwenci WSPA, którzy zapiszą się na studia podyplomowe otrzymają 10% zniżki w czesnym przez cały okres studiów oraz nie wnoszą opłaty wpisowej. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

  Promocja dotyczy Absolwentów studiów podyplomowych WSPA, studiów wyższych I i II stopnia, Studium Pedagogicznego, Lokalnej Akademii CISCO. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

  Promocja opłaty wpisowej
  Kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych na dowolny kierunek studiów podyplomowych do 01 września 2017 roku są zwolnieni z opłaty wpisowej.

   

  Organizacje studenckie


  Wyspa to przede wszystkim studenci. Dla nich czas studiów to niepowtarzalna okazja posmakowania „życia studenckiego” w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Nasi studenci aktywnie działają w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządzie uczelnianym, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Liczne projekty zrealizowane przez studentów WSPA od konferencji naukowych , po imprezy studenckie takie jak Medykalia z Wyspą, nadają specyficzny charakter naszej uczelni.

  Życie studenckie to dobra zabawa, ale także cenne doświadczenia i nowe znajomości. Działalność dodatkowa podjęta w trakcie studiów zwiększa szansę naszych studentów na rynku pracy, dając im cenne doświadczenia zawodowe.

  Działające na Wyspie organizacje, koła i kluby studenckie:

 • Samorząd Studentów WSPA
 • Koło Naukowe WySPA.TV
 • Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
 • Wyspa Socjologów
 • Koło Naukowe Studentów Informatyki DevNull
 • Koło Naukowe Finansistów
 •