Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Lublin

20-150 Lublin

ul. Bursaki 12

tel.:

81 452 94 74

O Uczelni...

WSPA – najstarsza uczelnia prywatna w Lublinie!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem. Założycielem Uczelni jest Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie Sp z o.o. (CKMP) - spółka działająca na rynku edukacyjnym od 1992 roku.

Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie. Bieżące zarządzanie realizują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni wspomagani przez Prorektora ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej i Senat.

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku otwierając specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem". Na pierwszy rok studiów przyjęto wówczas 415 studentów. W inauguracji następnego roku akademickiego 1999/2000 uczestniczyło już ponad 1.400 studentów.

Aktualnie WSPA kształci na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Studia podyplomowe w WSPA to oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwią one Państwu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń, które następnie usprawnią i ułatwią Państwu pracę oraz zwiększą Państwa konkurencyjność na rynku pracy.

Ponadto studia w WSPA są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i osobistych. Kadra dydaktyczna złożona z praktyków oraz studenci posiadający różne doświadczenia zawodowe pozwalają na wymianę informacji i analizę materiału w szerokim zakresie odnoszącym się do praktyki.

 

Dlaczego WSPA?

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.
 •  

  Rekrutacja

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Etapy rekrutacji:

  1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
  2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
   (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich)
  • 1 zdjęcie legitymacyjne – format 35mm x 45 mm
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej – 200 zł

  3. Złożenie kompletu dokumentów.

  Dokumenty należy złożyć w biurze rekrutacji WSPA, wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl).

  Szczegółowe informacje na temat rekrutacji: https://wspa.pl/rekrutacja/

   

  Promocje na Studia Podyplomowe

  Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką
  Promocja dotyczy Absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

  Dodatkowe 5%
  Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 30.09.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty na studia oraz uregulują czesne za cały tok studiów z góry (zgodnie z harmonogramem płatności).
  Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 5%.

  Promocyjna Trójka
  Promocja dotyczy kandydatów na kierunkach Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość i finanse oraz Podatki.
  Kandydaci, którzy rozpoczną naukę jednocześnie na dwóch kierunkach z ww. roku akademickim 2020/2021, otrzymują zniżkę 50% na jeden kierunek.

  Poleć na WSPA
  Promocja dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych, których krewni lub znajomi rozpoczną studia podyplomowe w WSPA w roku akademickim 2020/2021.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% w jednym semestrze nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia podyplomowe.

  Voucher na studia 500 zł
  Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 31.10.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 500 złotych za okazaniem odpowiedniego Vouchera pracownikowi Działu Rekrutacji.

  Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji
  Promocja dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia
  podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów swojemu pracownikowi.
  Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

  • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
  • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
  • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

   

  Organizacje studenckie

  Wyspa to przede wszystkim studenci. Dla nich czas studiów to niepowtarzalna okazja posmakowania „życia studenckiego” w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Nasi studenci aktywnie działają w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządzie uczelnianym, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Liczne projekty zrealizowane przez studentów WSPA od konferencji naukowych , po imprezy studenckie takie jak Medykalia z Wyspą, nadają specyficzny charakter naszej uczelni.

  Życie studenckie to dobra zabawa, ale także cenne doświadczenia i nowe znajomości. Działalność dodatkowa podjęta w trakcie studiów zwiększa szansę naszych studentów na rynku pracy, dając im cenne doświadczenia zawodowe.

  Działające na Wyspie organizacje, koła i kluby studenckie:

 • Samorząd Studentów WSPA
 • Koło Naukowe WySPA.TV
 • Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
 • Wyspa Socjologów
 • Koło Naukowe Studentów Informatyki DevNull
 • Koło Naukowe Finansistów
 •