Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Doradca i asystent rodziny

Komunikacja, negocjacje i mediacje w szkole

Pedagogika pracy i polityka personalna

Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą

Promocja zdrowia z higiena i epidemiologią

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kontakt

81-365 Gdynia

ul. Armii Krajowej 46

tel.:

58 661-88-71, 58 661-89-55