Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bibliotekoznawstwo i nauka informacyjna

Biologia dla nauczycieli

Chemia dla nauczycieli

Coaching

Coaching dietetyczny

Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

Dietetyka z elementami obesitologii

Doradztwo zawodowe

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu

Filozofia i etyka dla nauczycieli

Fizyka dla nauczycieli

Geografia

Historia dla nauczycieli

Integracja sensoryczna

Kosmetologia medyczna w praktyce

Kryminologia

Logopedia

Masaż medyczny

Matematyka dla nauczycieli

Mediacje – uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów

Menadżer ośrodków SPA i Wellness

Nauczanie gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

Nauczanie informatyki w szkole

Nauczanie muzyki w szkole

Nauczanie plastyki w szkole

Nauczanie przyrody w szkole

Nauczanie techniki w szkole

Nauczanie wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną

Pedagogika lecznicza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

Podologia

Przedsiębiorczość dla nauczycieli

Przygotowanie pedagogiczne

Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej

Psychologia sprzedaży i marketingu

Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Psychologii sportu

Socjoterapia

Trychologia

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie do życia w rodzinie

Zarządzanie oświatą

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Studia podylomowe

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z szeroką ofertą STUDIÓW PODYPLOMOWYCH organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Bazując na naszych doświadczeniach, corocznie udoskonalamy każdą edycję organizowanych studiów, zgodnie z potrzebami słuchaczy oraz wymaganiami rynku pracy.

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zarówno na poziomie magisterskim, jak i licencjackim lub inżynierskim. Studia te stwarzają możliwość pogłębienia i aktualizacji posiadanej wiedzy, jak również przygotowują do ewentualnej zmiany dotychczasowej drogi zawodowej. Studia takie, są zatem doskonałym sposobem na zarówno poszerzenie, ugruntowanie i unowocześnienie wiedzy posiadanej, jak też, na zdobywanie kwalifikacji z nowych obszarów zawodowych. Dodatkowe wykształcenie, a zwłaszcza studia podyplomowe, o wyraźnym profilu stanowią wielki atut podczas ubiegania się o atrakcyjne stanowiska. Osoba, która decyduje się na uzupełnienie swojego akademickiego wykształcenia, wielokrotnie zwiększa swoje szanse na otrzymanie ciekawej i atrakcyjnej pracy.

Szczegółowych informacji udzielą:

Dział Studiów Podyplomowych i Kursów

Ewelina Bursztynowicz
Kierownik Działu studiów podyplomowych i kursów
Pełnomocnik Rektora ds. studiów podyplomowych
tel.: 042 683 44 44
e.bursztynowicz@wsbinoz.pl

Agnieszka Pacocha
Starszy Specjalista ds. Organizacyjnych
tel.: 042 683 44 44
a.pacocha@wsbinoz.pl

Dział studiów podyplomowych jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Kontakt

90-361 Łódź

ul. Piotrkowska 278 (wejście od ul. Milionowej)

tel.:

(42) 683 44 44, 663 773 893,