Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Publiczna)

palceholder

43-309 Bielsko-Biała

ul. Willowa 2

tel.:

33 82-79-207, 33 82-79-223

Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze
Podyplomowe Studium Pedagogiczne Specjalność - Pedagogika Wczesnoszkolna
Podyplomowe Studium Pedagogiki Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
Podyplomowe Studium Polonistyczne
Studia Podyplomowe "Hiszpański język Biznesu"
Studia Podyplomowe "Public Relations – Promocja"
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo żywności
Studia Podyplomowe Doradca Zawodowy
Studia Podyplomowe Informatyka i Technologie Informacyjne
Studia Podyplomowe Komputerowe projektowanie i konstrukcja odzieży
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z zakresu przedsiębiorczości (dla nauczycieli)
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z zakresu Technika z Wychowaniem Komunikacyjnym
Studia Podyplomowe Logopedii
Studia Podyplomowe Neurologopedii
Studia Podyplomowe Ochrona środowiska w gminie
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne
Studia Podyplomowe Sterowanie oraz diagnostyka silników i samochodów
Studia Podyplomowe Szkoła Systemów Informatycznych, Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej
Studia Podyplomowe Translacji
Studia Podyplomowe Wychowania Przedszkolnego
Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Studia Podyplomowe Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
Studia Podyplomowe Zarządzanie Jakością w Przesiębiorstwach
Studia Podyplomowe Zarządzanie Kryzysowe
Studia Podyplomowe Zarządzanie Logistyczne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Unii Europejskie
Studia Podyplomowe Zarządzanie Rozwojem Społeczno-Ekonomicznym w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Oświacie
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Bielsku-Białej