KIERUNEK: FILOLOGIA
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE
KIERUNEK: ADMINISTRACJA
KIERUNEK: INFORMATYKA
KIERUNEK: PEDAGOGIKA

Opis uczelni

Publiczna uczelnia zawodowa, powołana 01-II-2002r., jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku. Podobnie jak inne uczelnie zawodowe, włocławska szkoła wyższa powstała w celu umożliwienia społeczności lokalnej, podjęcia nauki na poziomie studiów wyższych zgodnych z zapotrzebowaniem na regionalnym rynku pracy. Kujawsko-Pomorska uczelnia o profilu zawodowym już w pierwszym roku działalności cieszyła się dużym powodzeniem wśród studentów byłego województwa włocławskiego. W 2019r. uczelnia zmieniła nazwę, funkcjonując od tego czasu jako Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku.

Doceniając jakość kształcenia, uczelnia została nagrodzona brązowym certyfikatem „Uczelnia Liderów”, a za wkład w rozwój gospodarczy regionu Honorową Odznaką „Zasłużony dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Kierunki praktyczne oferowane przez włocławską uczelnię powstały w oparciu o konsultacje z przedstawicielami pracodawców i nowoczesny program zapewniający jak największe efekty edukacyjne. W ciągu 17 lat działalności, mury włocławskiej uczelni opuściło prawie 6 tyś. studentów. Uczelnia realizuje wiele projektów współfinansowanych zarówno przez samorząd lokalny, jak i instytucje krajowe i Unii Europejskiej, wspierających między innymi rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Obecnie uczelnia oferuje studia I-ego i II-ego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe.

 

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni kujawsko-pomorskie