Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku (Publiczna)

Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 15

Opinie: 3

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych (PANS) we Włocławku to jedyna uczelnia wyższa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na rynku edukacyjnym znajduje się od 2002 roku. PANS prowadzi kształcenie na kierunkach studiów licencjackich, a także inżynierskich, magisterskich czy specjalistycznych studiach podyplomowych. Uczelnia posiada 4 wydziały: ANS obejmuje 7 Instytutów: Nauk Społecznych i Humanistycznych, Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Nauk Inżynieryjno-Technicznych oraz Nauk o Zdrowiu. 

Dodatkowo przy uczelni działają również Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu czy wydawnictwo. Baza edukacyjna oddaje do dyspozycji studentów nowocześnie urządzone sale wykładowe i ćwiczeniowe oraz laboratoria i aule. Osoby studiujące na PANS mogą dodatkowo zapisać się do zróżnicowanych tematycznie organizacji studenckich czy kół naukowych.