Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Warszawa Kierunek Bibliotekoznawstwo - 1 uczelnia

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Uczelnie z kierunkiem informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w Warszawie

Planujesz studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo? Mamy dla Ciebie kilka przydatnych informacji. Sprawdź już dziś najważniejsze kwestie związane ze studiowaniem na tym kierunku!Podczas studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa studenci zgłębiają zagadnienia związane z bibliotekarstwem, będącym dziedziną naukową z grupy nauk humanistycznych, oraz z zakresu teorii i metodologii działalności informacyjnej. Studia na takim kierunku gwarantują zdobycie gruntownego, humanistycznego wykształcenia. Kształcą umiejętność sprawnej selekcji, opracowywania i gromadzenia rozmaitych danych oraz zarządzania najcenniejszym kapitałem współczesności – informacją. Wbrew pozorom studia tego typu nie przygotowują do pracy zawodowej tylko i wyłącznie przyszłych bibliotekarzy. Kierunek skierowany jest do osób zainteresowanych między innymi komunikacją medialną, zarządzaniem oraz przekazywaniem informacji czy rynkiem wydawniczym, a taka wiedza ma zastosowanie w wielu branżach. Ciekawostką jest również fakt, że ponad połowa dorosłych osób zamieszkałych w krajach rozwiniętych wykonuje zawody związane z tworzeniem, organizacją, przetwarzaniem oraz rozpowszechnianiem informacji. Uczelnie w Warszawie, na których można studiować informację naukową i bibliotekoznawstwoJedyną uczelnią w Warszawie, która oferuje kandydatom na studia kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, jest Uniwersytet Warszawski. Nic w tym dziwnego – studia na tym kierunku są domeną uniwersytetów. Kierunek dostępny jest w ofercie edukacyjnej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.Studia na tym kierunku dostępne są zarówno na licencjackim, jak i magisterskim poziomie kształcenia; studiować można dziennie lub zaocznie. Na studiach magisterskich studenci zgłębiają przedmiot wybranej specjalizacji – do wyboru są:• dziedzictwo kulturowe,• informacja w biznesie,• architektura informacji i wiedzy,• informacja i komunikacja w europejskich instytucjach kultury,• edytorstwo,• zarządzanie informacją i wiedzą,• organizacja i zarządzanie bibliotekami.Rekrutacja na informację naukową i bibliotekoznawstwo Osoby, które w kolejnym roku akademickim chcą rozpocząć studia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, z pewnością ciekawi, jak przebiega rekrutacja na ten kierunek. Przedstawiamy zatem, jak wyglądają zasady kwalifikacji na studia licencjackie w trybie stacjonarnym:zdjecieŹródło: https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-BN&kategoria=Przedmioty wykładane na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwoTak prezentuje się lista przedmiotów, z którymi będą mieli do czynienia studenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa: • podstawy nauko o książce, bibliotece i informacji,• opis bibliograficzny,• komunikacja interpersonalna,• źródła informacji,• elementy językoznawstwa,• użytkownicy informacji,• technologia informacyjna,• naukoznawstwo,• historia Polski i powszechna,• ochrona własności intelektualnej,• bezpieczeństwo i higiena pracy,• metody analizy tekstu: słowa kluczowe, indeksowanie, abstrakty,• wyszukiwanie informacji online,• logika, • komunikacja społeczna,• psychologia,• informacja europejska,• czytelnictwo,• opracowanie przedmiotowe,• historia książki i bibliotek,• metodyka pracy z czytelnikiem dziecięcym,• klasyfikacja i organizacja wiedzy,• historia Kultury,• wstęp do projektowania baz danych i repozytoriów cyfrowych,• zagadnienia wydawnicze i księgarskie,• usługi informacyjne,• literatura piękna,• instytucje kultury,• metodyka bibliograficzna,• kontrola metadanych,• systemy biblioteczne,• historia nauki,• podstawy prawa autorskiego w działalności bibliotecznej i informacyjnej,• organizacja i zarządzanie bibliotekami,• kierunki rozwoju współczesnego bibliotekarstwa,• filozofia• i inne…Autor: Piotr Klarus

Zobacz uczelnie na mapie w Warszawie