Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Warszawa Kierunek Bibliotekoznawstwo - 1 uczelnia

Uniwersytet Warszawski

00-927 Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 55 20 000

fax.:

22 55 24 029

ikonka email do uczelni

www.uw.edu.pl

email:

www.uw.edu.pl

Zobacz także

Akademia Leona Koźmińskiego

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Akademia Leona Koźmińskiego

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 57/59

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 519 21 00, 22 519 21 70

fax.:

22 519 22 55

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

00-792 Warszawa

ul. Olszewska 12

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 825 80 34 w. 1, 22 825 80 35 w.1

fax.:

22 825 80 31

Uczelnie z kierunkiem informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w Warszawie

Planujesz studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo? Mamy dla Ciebie kilka przydatnych informacji. Sprawdź już dziś najważniejsze kwestie związane ze studiowaniem na tym kierunku!



Podczas studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa studenci zgłębiają zagadnienia związane z bibliotekarstwem, będącym dziedziną naukową z grupy nauk humanistycznych, oraz z zakresu teorii i metodologii działalności informacyjnej. Studia na takim kierunku gwarantują zdobycie gruntownego, humanistycznego wykształcenia. Kształcą umiejętność sprawnej selekcji, opracowywania i gromadzenia rozmaitych danych oraz zarządzania najcenniejszym kapitałem współczesności – informacją.

Wbrew pozorom studia tego typu nie przygotowują do pracy zawodowej tylko i wyłącznie przyszłych bibliotekarzy. Kierunek skierowany jest do osób zainteresowanych między innymi komunikacją medialną, zarządzaniem oraz przekazywaniem informacji czy rynkiem wydawniczym, a taka wiedza ma zastosowanie w wielu branżach. Ciekawostką jest również fakt, że ponad połowa dorosłych osób zamieszkałych w krajach rozwiniętych wykonuje zawody związane z tworzeniem, organizacją, przetwarzaniem oraz rozpowszechnianiem informacji.

Uczelnie w Warszawie, na których można studiować informację naukową i bibliotekoznawstwo

Jedyną uczelnią w Warszawie, która oferuje kandydatom na studia kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, jest Uniwersytet Warszawski. Nic w tym dziwnego – studia na tym kierunku są domeną uniwersytetów. Kierunek dostępny jest w ofercie edukacyjnej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Studia na tym kierunku dostępne są zarówno na licencjackim, jak i magisterskim poziomie kształcenia; studiować można dziennie lub zaocznie. Na studiach magisterskich studenci zgłębiają przedmiot wybranej specjalizacji – do wyboru są:
• dziedzictwo kulturowe,
• informacja w biznesie,
• architektura informacji i wiedzy,
• informacja i komunikacja w europejskich instytucjach kultury,
• edytorstwo,
• zarządzanie informacją i wiedzą,
• organizacja i zarządzanie bibliotekami.

Rekrutacja na informację naukową i bibliotekoznawstwo

Osoby, które w kolejnym roku akademickim chcą rozpocząć studia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, z pewnością ciekawi, jak przebiega rekrutacja na ten kierunek. Przedstawiamy zatem, jak wyglądają zasady kwalifikacji na studia licencjackie w trybie stacjonarnym:

zdjecie
Źródło: https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-BN&kategoria=

Przedmioty wykładane na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Tak prezentuje się lista przedmiotów, z którymi będą mieli do czynienia studenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa:
• podstawy nauko o książce, bibliotece i informacji,
• opis bibliograficzny,
• komunikacja interpersonalna,
• źródła informacji,
• elementy językoznawstwa,
• użytkownicy informacji,
• technologia informacyjna,
• naukoznawstwo,
• historia Polski i powszechna,
• ochrona własności intelektualnej,
• bezpieczeństwo i higiena pracy,
• metody analizy tekstu: słowa kluczowe, indeksowanie, abstrakty,
• wyszukiwanie informacji online,
• logika,
• komunikacja społeczna,
• psychologia,
• informacja europejska,
• czytelnictwo,
• opracowanie przedmiotowe,
• historia książki i bibliotek,
• metodyka pracy z czytelnikiem dziecięcym,
• klasyfikacja i organizacja wiedzy,
• historia Kultury,
• wstęp do projektowania baz danych i repozytoriów cyfrowych,
• zagadnienia wydawnicze i księgarskie,
• usługi informacyjne,
• literatura piękna,
• instytucje kultury,
• metodyka bibliograficzna,
• kontrola metadanych,
• systemy biblioteczne,
• historia nauki,
• podstawy prawa autorskiego w działalności bibliotecznej i informacyjnej,
• organizacja i zarządzanie bibliotekami,
• kierunki rozwoju współczesnego bibliotekarstwa,
• filozofia
• i inne…

Autor: Piotr Klarus