Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

WIM partnerem Wydziału Medycznego UŁa

WIM partnerem Wydziału Medycznego UŁa22 czerwca przedstawiciele Uczelni Łazarskiego i Wojskowego Instytutu Medycznego podpisali List Intencyjny w sprawie długoterminowej współpracy na rzecz kształcenia studentów kierunku lekarskiego UŁa w zakresie nauczania przedklinicznego oraz rozwoju naukowego studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. Tym samym lista partnerów Wydziału Medycznego UŁa poszerzyła się o kolejną wiodącą placówkę medyczną.

W imieniu Uczelni Łazarskiego List Intencyjny podpisali rektor UŁa prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska oraz prezydent UŁa Juliusz Madej, zaś w imieniu Wojskowego Instytutu Medycznego dyrektor WIM, gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. WIM dołączył do grona partnerów Wydziału Medycznego UŁa, wśród których znajdują się czołowe instytucje medyczne, m.in. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz kilkanaście warszawskich i mazowieckich szpitali marszałkowskich, powiatowych, miejskich publicznych i niepublicznych.Synergia dwóch prestiżowych instytucjiPodpisanie Listu Intencyjnego ws. współpracy to kolejny niezwykle ważny moment w rozwoju Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, na którym już od października 2017 r. kształcenie rozpoczną przyszli lekarze.– Podpisany 22 czerwca List Intencyjny to przykład doskonałej współpracy dwóch instytucji naukowych stawiających na rozwój, innowacyjność i nowoczesne podejście do kształcenia. Uczelnia Łazarskiego od lat przoduje w rankingach uczelni niepublicznych, a nasz Wydział Prawa i Administracji został właśnie tego dnia, zresztą po raz kolejny, uznany za najlepszy wśród wydziałów prawa uczelni niepublicznych w opublikowanym właśnie XI Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazety Prawnej”. Jestem przekonany, że nowo utworzony Wydział Medyczny również będzie powodem do dumy, zarówno dla nas, jak i dla WIM-u. Dlatego niezwykle cieszy mnie współpraca z instytucją o takim znaczeniu oraz dorobku naukowym i dydaktycznym, jaki posiada Wojskowy Instytut Medyczny – powiedział podczas uroczystości prezydent Uczelni Łazarskiego, Juliusz Madej.Z kolei dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego podkreślił, że podpisanie Listu Intencyjnego z Uczelnią Łazarskiego to pierwszy przypadek współpracy WIM z sektorem niepublicznym w szkolnictwie wyższym. Współpraca ta daje wymierne korzyści obu stronom – pozwoli wykształcić przyszłych lekarzy według najnowocześniejszych standardów, a jednocześnie da Instytutowi możliwość zdobycia doświadczenia i niezbędnego know-how w tym zakresie. – Wojskowy Instytut Medyczny to jedna z największych jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce. Nasze Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej od lat zwiększa kompetencje zawodowe kadry medycznej w wielu obszarach. Jesteśmy centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym i naukowo-badawczym dla wojskowej służby zdrowia. Posiadamy również jedyne w kraju centrum urazowe dla placówek wojskowych. Ze względu na tę specyfikę mamy unikatowe w skali kraju doświadczenie w zakresie nauczania ratownictwa medycznego w sytuacjach kryzysowych, takich jak działania wojenne czy atak terrorystyczny. Duży nacisk kładziemy na praktyczne umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz na kształcenie kompetencji komunikacyjnych zespołów opieki zdrowotnej, co jest także istotnym elementem kształcenia na Wydziale Medycznym UŁa. Dlatego jestem przekonany, że będzie to owocna współpraca – powiedział dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.Wspólna misjaObie instytucje łączy dbałość o wysoką jakość kształcenia oraz przekonanie, że najnowszą wiedzę teoretyczną należy łączyć z praktyką. Zapleczem zapewniającym studentom kierunku lekarskiego na UŁa ćwiczenia praktyczne na najwyższym poziomie będzie m.in. najnowsza inwestycja WIM – nowoczesna Pracownia Symulacji Medycznej, w której zdobędą oni praktyczne umiejętności diagnozowania i reagowania w sytuacji zagrożenia życia w warunkach możliwie jak najwierniej odpowiadających rzeczywistym okolicznościom pracy lekarzy. Jak podkreślił Roman Wadowski, kierownik CKPDZiSM, jest to zgodne z misją WIM, której elementem jest szerzenie wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego i zachęcanie wszystkich, nie tylko pracowników ochrony zdrowia, do udzielania podstawowej, a często ratującej życie, pomocy osobom poszkodowanym.

Data publikacji: 27.06.2017
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa