Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Profil osiągnięć ucznia - nowa książka pod patronatem Akademii Pedagogiki Specjalnej

Profil osiągnięć ucznia - nowa książka pod patronatem Akademii Pedagogiki SpecjalnejPod koniec stycznia nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukaże się na rynku książka Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla terapeutów i nauczycieli autorstwa Jacka Kielina, nad którą Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej objęła patronat.

Nowe – poszerzone i uaktualnione – wydanie nieocenionej pomocy dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie pozwoli dokładniej ocenić poszczególne obszary rozwojowe dziecka, a także pomoże w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Autor więcej uwagi poświęcił dobrej operacjonalizacji poszczególnych prób, aby można było jednoznacznie rozstrzygnąć zaliczenie bądź nie każdego z prezentowanych zadań. Precyzyjniej rozdzielił też sfery rozwojowe na poszczególne skale, co pozwoli lepiej śledzić postępy w rozwoju dzieci wymagających szczególnej opieki.Skale obserwacyjne dotyczą: • percepcji wzrokowej i słuchowej,• dużej i małej motoryki,• koordynacji wzrokowo-ruchowej,• rozwoju społecznego i emocjonalnego,• rozumienia mowy,• wokalizacji i mówienia,• naśladownictwa bezpośredniego i odroczonego,• rozwoju poznawczego,• samodzielności dziecka.

Data publikacji: 28.12.2015
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa