Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Prof. Andrzej Koźmiński z tytułem doktora honoris causa ESCP Europe


Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego prof. Andrzej K. Koźmiński otrzymał tytuł doktora honoris causa najstarszej na świecie uczelni biznesowej ESCP Europe. Szkoła ta powstała w 1819 roku we Francji z inicjatywy przedsiębiorców i ekonomistów. Jej absolwentami byli handlowcy i przemysłowcy z całego świata. Obecnie uczelnia posiada kampusy w Paryżu, Berlinie, Londynie, Turynie, Madrycie i Warszawie a jej partnerem strategicznym w Polsce jest Akademia Leona Koźmińskiego.

W laudacji na temat uhonorowanego prof. Leon Laulus, dziekan ds. współpracy międzynarodowej ESCP Europe, mówił o dorobku naukowym Prof. Koźmińskiego oraz osiągnięciach założonej przez niego Akademii.

Prof. Andrzej K. Koźmiński urodził się w 1941 roku i już w wieku 24 lat uzyskał doktorat z ekonomii a trzy lata później habilitację. Praktykował za granicą oraz pracował naukowo w SGH i na Wydziale Zarządzania UW. Mając 35 lat, otrzymał tytuł profesorski. W 1993 roku powołał do życia Akademię Leona Koźmińskiego i został jej Rektorem, później Prezydentem. Jest członkiem rad nadzorczych kilku dużych przedsiębiorstw, był też, chociaż konsekwentnie apolityczny, doradcą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Narodowej radzie rozwoju.

Profesor Koźmiński wykładał także we Francji, na prestiżowych uniwersytetach w Orleanie i Sorbonie. W latach 70. i 80. pracował na amerykańskich uczelniach i prowadził badania między innymi z Herbertem Simonem, późniejszym noblistą. W pracach Koźmińskiego wyraźnie widać wpływ Simona oraz innych mistrzów profesora, w tym ojca, Leona. W jego dorobku znajdują się głównie prace dotyczące transformacji systemowej, przywództwa czy wskaźnika równowagi społeczno-ekonomicznej. Spod jego pióra wyszły popularne w Polsce podręczniki akademickie z zarządzania.


Data publikacji: 11.01.2018