Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

15 stycznia rusza rekrutacja na studia podyplomowe w WSEiZ


Do wyczerpania miejsc będzie trwać rekrutacja na dwu semestralne studia podyplomowe w WSEiZ. Rekrutacja rusza 15 stycznia.

To aż 12 kierunków:

 • Zarządzanie nieruchomościami Property Management,
 • Zarządzanie drogami — utrzymanie i eksploatacja,
 • Praktyka zarządzania komunikacją wizualną w marketingu,
 • Zarządzanie obiektami medycznymi,
 • Samorządowy Manager Energii,
 • Gospodarka Odpadami Komunalnymi,
 • Zarządzanie Podmiotem Leczniczym,
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa,
 • Nowe i Odnawialne Źródła Energii,
 • Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • Rynek energii elektrycznej, ciepła i gazu w Polsce oraz w UE,
 • CSR — biznes społecznie odpowiedzialny.

  Podczas studiów na jednym z najpopularniejszych kierunków - Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy - można poznać najnowsze trendy, instrumenty i koncepcje z zakresu tematu studiów oraz systemy wspomagające zarządzanie środowiskiem pracy. Studia przeznaczone są dla specjalistów zajmujących się BHP oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw, oraz wszystkich, którzy planują pracować w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy przedsiębiorstw.

  Bardzo popularnym i jednocześnie najdroższym kierunkiem podyplomowym na WSEiZ (5600 zł/semestr) jest Zarządzanie drogami — utrzymanie i eksploatacja. Jego partnerem merytorycznym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Warszawie) a adresatami osoby związane z sektorem budownictwa drogowego. Najtańszy (3300 zł/semestr), ale również cieszący się wielką popularnością, jest kierunek Samorządowy Manager Energii z partnerem merytorycznym w postaci Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Skierowany jest do pracowników administracji samorządowej.

 • Data publikacji: 11.01.2018