Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (WSHTWP) w Szczecinie

70-466 Szczecin

ul. Monte Cassino 15

tel.:

91 422 04 22, 91 424 14 94

ikonka email do uczelni

cos@wshtwp.pl

Studia dyplomowe
ADMINISTRACJA - studia I stopnia (licencjackie)
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - studia I stopnia (inżynierskie)
KRYMINOLOGIA - studia I stopnia (licencjackie)
KRYMINOLOGIA - studia II stopnia
LINGWISTYKA STOSOWANA - studia I stopnia (licencjackie)
PEDAGOGIKA - studia I stopnia (licencjackie)
PEDAGOGIKA - studia II stopnia
PRACA SOCJALNA - studia II stopnia
PSYCHOLOGIA - studia jednolite magisterskie
ZARZĄDZANIE KRYZYSEM INDYWIDUALNYM - studia I stopnia (licencjackie)

Opis Uczelni

Dzięki staraniom regionalnego oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – stowarzyszenia zajmującego się działalnością kulturalną i oświatową, na mocy uprawnień nadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 04-VI-1997r., rozpoczęła swoją działalność Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Szczecińska niepubliczna uczelnia zajmuje się działalnością edukacyjną, kształcąc swoich studentów na kierunkach humanistycznych i szeroko pojętych kierunkach społecznych. Wysoka jakość kształcenia wspierana jest przez działalność naukowo-badawczą, realizowaną w ramach uczelni. Jakość kształcenia została trzykrotnie pozytywnie zatwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną – stanowiącą organ kontrolny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiadając kartę Erasmus dla uczelni wyższych, szkoła realizuje program wymiany zagranicznej.

Programy nauczania na wszystkich dostępnych kierunkach, są aktualizowane i dostosowywane do współczesnych wymagań rynków pracy, zapewniając absolwentom jak najlepszy start na drodze przyszłej kariery zawodowej. Jako jedyna uczelnia w regionie uczelnia kształci przyszłych pracowników służb mundurowych i cywilnych na kierunku Kryminologia, a studenci mogą wziąć udział w programie Legii Akademickiej, umożliwiającej odbycie służby wojskowej podczas trwania nauki.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
ADMINISTRACJA - studia I stopnia (licencjackie) 1550 1550
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - studia I stopnia (inżynierskie) 1900 1900
KRYMINOLOGIA - studia I stopnia (licencjackie) 1900 1900
KRYMINOLOGIA - studia II stopnia 2150 2150
LINGWISTYKA STOSOWANA - studia I stopnia (licencjackie) 1800 1800
PEDAGOGIKA - studia I stopnia (licencjackie) 1750 1750
PEDAGOGIKA - studia II stopnia 1800 1800
PRACA SOCJALNA - studia II stopnia 2000 2000
PSYCHOLOGIA - studia jednolite magisterskie 2250 2250
ZARZĄDZANIE KRYZYSEM INDYWIDUALNYM - studia I stopnia (licencjackie) 1850 1850

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

SWPS | Poznań
2021 2022 rekrutacja APS
Spotkajmy się. Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego 2021

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni zachodniopomorskie