Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Szczecin Kierunek Nawigacja - 1 uczelnia

Politechnika Morska w Szczecinie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Nawigacja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnie z kierunkiem nawigacja w Szczecinie

Rozważasz studia na kierunku nawigacja? Sprawdź, które uczelnie w Szczecinie oferują taki kierunek kandydatom i dowiedz się, jak przebiega rekrutacja! Takie i inne informacje znajdziesz w naszym artykule!Nawigacja zajmuje się określaniem bieżącego położenia, a także planowaniem optymalnej drogi do wyznaczonego celu zarówno dla ludzi, jak i statków, pojazdów lądowych oraz innych przemieszczających się obiektów. Decydując się na studia na kierunku nawigacja, można mieć pewność, że w toku nauki zdobędzie się gruntowne podstawy wiedzy z zakresu nautyki oraz powiązanych z nią dziedzin nauki. Program kształcenia na tym kierunku uwzględnia, poza standardowymi zajęciami akademickimi, morskie lub lądowe praktyki zawodowe, a także specjalistyczne kursy i szkolenia. Warto jednak pamiętać, że studia nie należą do łatwych i wymagają określonych predyspozycji.

Kierunek nawigacja powinny wybierać osoby, które posiadają tzw. ścisły umysł i wykazują łatwość w przyswajaniu wiedzy matematycznej, fizycznej czy informatycznej. Mile widziane będzie zainteresowanie kandydatów nowymi technologiami. Praca nawigatora wymaga nie tylko wiedzy, ale i pewnych cech czy umiejętności, takich jak zdolność koncentracji nawet w trudnych warunkach czy pod presją czasu, precyzja, a także odpowiedzialność.

Uczelnie w Szczecinie, na których można studiować nawigację

Osoby, które planują studia z zakresu nawigacji, mogą wybrać Akademię Morską w Szczecinie. Wydział Nawigacyjny oferuje kandydatom możliwość podjęcia zarówno studiów inżynierskich, jak i magisterskich na tym kierunku.

→ Studia inżynierskie trwają 8 semestrów, są dostępne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studiach dziennych, po trzecim semestrze, studenci wybierają jedną spośród specjalności:
•transport morski,
•połowy morskie,
•inżynieria ruchu morskiego,
•pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne,
•ratownictwo,
•morskie systemy informatyczne,
•eksploatacja jednostek pływających offshore,
•transport morski i śródlądowy,
•górnictwo morskie,
•żeglarstwo morskie.

W toku studiów inżynierskich w trybie niestacjonarnym dostępna jest jedna specjalność - transport morski.

→ Studia magisterskie trwają 3 semestry i również dostępne są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studiach magisterskich prowadzona jest specjalność transport morski.

Zasady rekrutacji na nawigację

Jak wygląda rekrutacja na studia z zakresu nawigacji? Sprawdźmy to na przykładzie stacjonarnych studiów inżynierskich na Akademii Morskiej w Szczecinie:

zdjecie
zdjecie

Źródło: http://rekrutacja.am.szczecin.pl/zasady-rekrutacji#zasadyPrzyjec

Przedmioty wykładane na nawigacji

W jakich zajęciach uczestniczą studenci nawigacji? Na studiach I stopnia są to między innymi zajęcia z następujących przedmiotów:

•elementy ekonomii,
•elementy socjologii morskiej,
•psychologia zachowań ludzkich,
•ergonomia,
•bezpieczeństwo i higiena pracy na statku,
•matematyka,
•fizyka,
•chemia,
•informatyka,
•automatyka,
•elektrotechnika i elektronika,
•konstrukcja maszyn i grafika inżynierska,
•nawigacja,
•meteorologia i oceanografia,
•urządzenia nawigacyjne,
•systemy informacji przestrzennej,
•systemy transportowe,
•eksploatacja techniczna środków transportu,
•manewrowanie statkiem,
•ratownictwo morskie,
•łączność morska,
•bezpieczeństwo nawigacji,
•budowa i stateczność statku,
•siłownie okrętowe,
•przewozy morskie,
•zarządzanie statkiem,
•bezpieczeństwo statku,
•prawo morskie,
•ochrona środowiska morskiego,
•infrastruktura portowa,
•ochrona transportu morskiego
•i inne...

Autor: Michał Kowalczuk

Studia w Szczecinie na kierunku Nawigacja - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje