Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowej siedziba Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie

Nowej siedziba Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w SzczecinieW piątek, 22 listopada o godz. 11:00 odbędzie się uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydziału Mechanicznego z planowanym udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, JM Rektora dr. hab. inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączki, prof. AMS i gospodarz wydarzenia Dziekan Wydziału Mechanicznego dr. hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AMS zaprasza studentów, absolwentów i innych gości an to ważne wydarzenie.Podczas uroczystości odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu AMS, na którym dziekanom nowych wydziałów wręczone zostaną insygnia władzy dziekańskiej. Swoje łańcuchy odbiorą Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski oraz Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki, dr inż. of. elektr. okręt. Maciej Kozak, prof. AMS.Wydział Mechaniczny działający w ramach Akademii Morskiej w Szczecinie kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn w następujących specjalnościach:• studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych, eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych, techniki chłodnicze i klimatyzacja, techniki i technologie recyklingu;• studia stacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych,• studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych;• studia niestacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych.Wydział ma za sobą ponad pięć dekad funkcjonowania, intensywnie rozwijał kadrę naukowo-dydaktyczną i bazę laboratoryjno-badawczą. Obecnie WM ma 367 studentów (w tym: 7 studentek), 19 doktorantów (13 doktorantek).Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Mechanicznemuuprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.Całość inwestycjiWartość prac zrealizowanych w ramach całej, pięcioletniej inwestycji to ok. 19 300 000 zł. W tych kosztach wykonano kompleksową modernizację obu budynków dydaktycznych, zmodernizowano budynek dawnej kuźni, wykonano nowe przyłącza energetyczne i wodne, przebudowano częściowo przyłącza kanalizacyjne oraz wykonano pewien zakres prac związany z zagospodarowaniem terenu.Więcej: Nowa siedziba Wydziału Mechanicznego

Data publikacji: 19.11.2019
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Szczecin