Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Finanse i rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Kryminologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Management (w jęz. angielskim)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Media

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Praca socjalna

Zobacz

Zobacz

         

Prawo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni

Collegium Humanum prowadzi studia w siedzibie w Warszawie, w Filiach w Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu, Lublinie, Szczecinie, Kielcach, Gdańsku i Katowicach jesteśmy także w Czechach (Praga i Frydek-Mistek), na Słowacji (Bratysława), w Uzbekistanie (Andiżan) i Austrii (Wiedeń).

Programy studiów w Collegium Humanum powstają w interdyscyplinarnych zespołach ludzi nauki i specjalistów-praktyków. Efektem tej pracy jest nowatorska i innowacyjna oferta stanowiąca odpowiedź na oczekiwania osób ukierunkowanych na rozwój intelektualny i sukces zawodowy.

Collegium Humanum wyróżnia odwaga w wytyczaniu nowych ścieżek edukacyjnych, najwyższa jakość i innowacyjny model nauczania oraz wrażliwość wyrażone w mottach Edukacja dla Sukcesu i Be More Humanum.


 

Strategia Rozwoju i Misja

Stołeczna uczelnia Collegium Humanum od początku swojej działalności realizuje założenia Ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018r., przyjmując za główną Misję i Strategię rozwój krajowego szkolnictwa wyższego, doskonalenie procesu dydaktycznego, przykładając dużą rolę do umiędzynarodowienia uczelni, dostosowanie oferty edukacyjnej do dynamicznych zmian gospodarczych i przygotowuje absolwentów do wyzwań stawianych przez współczesne rynki pracy. Główne cele Misji i Strategii uczelni na lata 2018-2025, zostały w całości opracowane przez organ założycielski Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum Sp. z o. o., tworząc innowacyjny program łączący zagadnienia związane z innowacyjnością gospodarki z funkcją społeczną edukacji i rozwojem krajowej nauki.

 

Oferta edukacyjna

Tworząc ofertę edukacyjną wykraczamy poza tradycyjne schematy. Programy edukacyjne studiów Collegium Humanum, powstają w oparciu o doświadczenie kadry akademickiej, wybitnych naukowców i grono specjalistów-praktyków uznanych w swoich dziedzinach, dzięki czemu oferta edukacyjna pozwala dostosować się do współczesnych wymagań zmieniającej się gospodarki i sprostać międzynarodowym wymaganiom edukacyjnym. Dzięki wspólnej pracy wykładowców, naukowców i praktyków, powstała nowatorska, kreatywna i innowacyjna oferta, zapewniająca studentom zarówno zgłębienie niezbędnej wiedzy, jak i łatwiejszy dostęp do atrakcyjnego zatrudnienia. Zdobyta wiedza i nacisk kładziony przez uczelnię na umiejętności praktyczne, dają absolwentom możliwość podjęcia pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów, również na międzynarodowym rynku pracy. Standardem naszej pracy jest indywidualne podejście do każdego Studenta – tak, by wydobyć drzemiący w nim potencjał..

Szczególną wagę przywiązujemy do krajowej i międzynarodowej weryfikacji jakości oferowanych przez nas produktów edukacyjnych. Ciągłe doskonalenie programu studiów, pozwala uzyskać pozytywne opinie i akredytacje udzielane zarówno przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), jak i londyńskie stowarzyszenie Business Graduates Association (BGA), którego członkiem jest warszawska uczelnia. Uznanie wysokiego poziomu edukacyjnego, zaowocowało również przyjęciem Collegium Humanum do stowarzyszenia CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies oraz prestiżowej w naszym kraju Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP). Wśród wielu sukcesów międzynarodowych jakimi szczyci się uczelnia, można wyróżnić uczestnictwo w działającej pod nadzorem ONZ Principles for Responsible Management Education (PRME) – inicjatywie kształtującej odpowiednie postawy przyszłych liderów i przywódców świata polityki, gospodarki i życia publicznego.

 

Programy międzynarodowe

Erasmus +

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Jego budżet w wysokości 14,7 mld euro stworzy dla ponad 4 mln Europejczyków możliwość rozwoju swoich umiejętności za granicą – odbycia studiów lub szkoleń, zdobycia doświadczenia zawodowego lub uczestnictwa w projekcie wolontariatu.

Celem programu Erasmus+ jest wkład w realizację założeń strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020.

Erasmus+ ma również wspierać zrównoważony rozwój swoich partnerów w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów strategii UE na rzecz młodzieży.

Program Edukacja

Dzięki międzynarodowej umowie zawartej pomiędzy rządami Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Polski, powołano do życia Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), mającej na celu wprowadzanie Mechanizmu Finansowego EOG w latach 2014-2021. Fundacja odpowiedzialna jest za powołanie Programu Edukacja, którego działalność zakłada walkę z różnicami społecznymi i ekonomicznymi dotykającymi Europejski Obszar Gospodarczy oraz dbałość o zacieśnianie stosunków pomiędzy państwami będącymi sygnatariuszami umowy, głównie poprzez działania wzmacniające potencjał ludzki i działalność edukacyjną w kraju.

 

Oferta studiów MBA, DBA, DPH, DPA, LL.M, LL.D.

Oferta studiów MBA, DBA, DPH, DPA, LL.M, LL.D. w Collegium Humanum:

 • Doctor of Business Administration (DBA),
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia,
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Art & Science,
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Badania Kliniczne,
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Coaching Zaawansowany,
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Cyberbezpieczeństwo,
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Energetyka,
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Mobile & Digital Marketing,
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Przywództwo I Coaching,
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem,
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie HR,
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie,
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w IT,
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Turystyce,
 • Doctor of Laws (LL.D.) – Prawo w biznesie,
 • Doctor of Public Administration (DPA),
 • Doctor of Public Health (DPH),
 • Executive Master of Business Administration (MBA),
 • Executive Master of Business Administration (MBA) ON-LINE,
 • Master of Business Administration (MBA) – Art & Science – Nowe Media w Biznesie,
 • Master of Business Administration (MBA) – Badania Kliniczne,
 • Master of Business Administration (MBA) – Biznesowe oraz prawne aspekty restrukturyzacji I upadłości,
 • Master of Business Administration (MBA) – Cyberbezpieczeństwo, 
 • Master of Business Administration (MBA) – Dyrektor HR,
 • Master of Business Administration (MBA) – Elite Beauty & Aesthetics,
 • Master of Business Administration (MBA) – Energetyka,
 • Master of Business Administration (MBA) – Menedżer Kultury,
 • Master of Business Administration (MBA) – Menedżer Sportu I Kultury,
 • Master of Business Administration (MBA) – Mobile&Digital Marketing,
 • Master of Business Administration (MBA) – Pharmaceutical Management,
 • Master of Business Administration (MBA) – Przywództwo I Coaching,
 • Master of Business Administration (MBA) – Restrukturyzacja Przedsiębiorstw,
 • Master of Business Administration (MBA) – Sztuczna Inteligencja w Zarządzaniu Biznesem,
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem,
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym,
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi,
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie,
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Automotive,
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w IT,
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia,
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Oświacie,
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Turystyce,
 • Master of Laws (LL.M.),
 • Master of Public Administration (MPA) – Administracja Publiczna,
 • Master of Public Health (MPH) – Zdrowie Publiczne.
 •  

  Kontakt

  02-304 Warszawa

  al. Jerozolimskie 133A

  tel.:

  +48 22 487 53 59