Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Poznań Kierunek Malarstwo - 1 uczelnia

Wydział Malarstwa i Rysunku
Malarstwo

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Uniwersytet Zielonogórski (UZ) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Malarstwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnie z kierunkiem malarstwo w Poznaniu

Marzysz o studiach artystycznych z zakresu malarstwa? Dowiedz się już teraz, które uczelnie w Poznaniu posiadają w swojej ofercie taki kierunek studiów i sprawdź, jak wygląda rekrutacja!Malarstwo to kierunek studiów artystycznych. Studenci malarstwa zdobywają wiedzę z zakresu sztuk pięknych, między innymi z zakresu historii sztuki, a także współczesnych prądów i kierunków artystycznych. Uczą się, w jaki sposób wykorzystywać tradycyjne i współczesne środki przekazu artystycznego, jak wykonywać prace sztalugowe oraz korzystać z technik pokrewnych.

Studenci malarstwa odbierają równocześnie rzetelne humanistyczne wykształcenie, dzięki czemu stają się świadomymi uczestnikami współczesnej kultury, którzy znają historię i współczesny kontekst malarstwa oraz sztuk wizualnych, a także rozumieją media XXI wieku oraz ich znaczenie w sztuce. Adepci malarstwa poznają też społeczne i rynkowe uwarunkowania pracy twórczej.

Oczywistą predyspozycją kandydata na studia z zakresu malarstwa jest talent plastyczny. Sam talent jednak nie wystarcza, liczy się również samozaparcie i konsekwencja, które sprawdzane są już podczas rekrutacji. Kandydat posiadać musi bowiem własną teczkę z pracami, czyli portfolio swoich dotychczasowych osiągnięć. Aby takowe przygotować, trzeba poświęcić sporo czasu i doskonalić swój warsztat jeszcze na etapie szkoły średniej.

Uczelnie w Poznaniu, na których można studiować malarstwo

Malarstwo studiować można na Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W ofercie edukacyjnej znajdują się: studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) oraz studia stacjonarne II stopnia (uzupełniające magisterskie). Studenci mają do wyboru cztery specjalności:
•rysunek,
•malarstwo,
•malarstwo w architekturze i urbanistyce,
•tkanina artystyczna.

Dlaczego malarstwo na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu?

Ciekawostką jest fakt, że Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jest największą uczelnią artystyczną w Polsce. To właśnie ta uczelnia, jako jedyna wśród plastycznych uczelni wyższych, posiada status uniwersytetu. W strukturze uniwersytetu znajduje się 8 wydziałów. W ofercie edukacyjnej jest aż 14 kierunków artystycznych.

Dużym atutem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest możliwość swobodnego wyboru pra­cowni. Bez względu na to, na jakim kierunku uczy się student, może wybierać spośród wszystkich 143 pracowni artystycznych i projektowych. Każda pracownia jest nowocześnie wyposażona i autonomiczna. Do dyspozycji studentów pozostają także laboratoria fotograficzne i studio filmowe. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu posiada również sieć galerii sztuki znajdujących się w ścisłym centrum miasta.

Studenci Uniwersytetu Poznańskiego czerpią też wiele korzyści ze współpracy uczelni z innymi ośrodkami akademickimi - nie tylko tymi w Polsce, ale i za granicą. Uczelnia współpracuje z niemal 60 uczelniami zagranicznymi (w ramach programu Erasmus). Studenci wyjeżdżają na stypendia także do Chin, Izraela, Brazylii czy USA. Studenci mogą również zdecydować się na program Study in English i uczestniczyć w zajęciach prowadzonych wyłącznie po angielsku.

Rekrutacja na malarstwo

W jaki sposób przebiega kwalifikacja kandydatów na studia z zakresu malarstwa? Sprawdźmy, jak wygląda to na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu:Źródło: http://uap.edu.pl/rekrutacja/kierunki-studiow/malarstwo/

Wybrane przedmioty wykładane na kierunku malarstwo

•malarstwo,
•rysunek,
•techniki malarstwa,
•rzeźba,
•główne problemy kultury,
•historia sztuki,
•psychofizjologia widzenia,
•filozofia,
•fotografia,
•teoria i praktyka obrazowania przestrzennego,
•wykłady monograficzne ze sztuki współczesnej,
•filozofia współczesna,
•prawo autorskie,
•anatomia,
•malarstwo w architekturze i urbanistyce,
•tkanina artystyczna,
•interdyscyplinarna pracownia dokumentacji i ochrony konserwatorskiej sztuki nowoczesnej,
•estetyka,
•logika,
•doktryny artystyczne,
•sztuka nowych mediów,
•historia malarstwa,
•zagadnienia sztuki współczesnej
•i inne...

Autor: Piotr Dębosz

Studia w Poznaniu na kierunku Malarstwo - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje