Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle

Coaching i tutoring w edukacji

Doradztwo zawodowe i personalne

E-administracja publiczna

Gospodarka odpadami

Integracja sensoryczna z psychomotoryką

Koordynator dostępności

Lider przemysłu 4.0

Mediacje i negocjacje w biznesie

Menadżer jednostek samorządu terytorialnego

Nowoczesne metody zarządzania organizacją i przedsiębiorstwem o profilu górniczym

Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej w świetle przepisów RODO

Praktyka prawa pracy w administracji

Programowalne urządzenia mechatroniczne

Psychologia w biznesie

Socjoterapia z arteterapią

Uprawnienia związków zawodowych w praktyce

Zarządzanie logistyczne transportem kolejowym

Zarządzanie oświatą

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Kontakt do uczelni

59-101 Polkowice

ul. Skalników 6b

tel.:

76 746 53 53, 76 746 53 51