Która uczelnia publiczna w Opolu jest najlepsza?
 

Uczelnie państwowe-publiczne w Opolu

Brak jest zdefiniowanych kryteriów oceny, które by definitywnie określiły, która z publicznych uczelni w Olsztynie jest najwyżej ceniona.

Wybór odpowiedniej uczelni zależy często od indywidualnych preferencji kierunku studiów kandydata i różnic w metodach nauczania poszczególnych wykładowców.

Istotne jest także zasięgnięcie opinii aktualnych studentów dostępnych na stronach internetowych uczelni.

W rankingu Perspektywy 2023 najlepszą publiczną uczelnią w Opolu jest Uniwersytet Opolski, który zajął 24. miejsce w rankingu uczelni akademickich.

Które kierunki studiów na uczelniach publicznych w Opolu są najbardziej popularne?
 

Każdego roku portal Uczelnie.pl opracowuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Opolu.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach publicznych w Opolu?
 

Pod listą publicznych uczelni w Opolu znajdziesz informacje o wymaganych minimalnych progach punktowych dla różnych programów studiów, jeżeli takie kryteria zostały przez te uczelnie określone w ich procedurach rekrutacyjnych.

Politechnika Opolska (PO) (Publiczna)

Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Galeria Politechnika Opolska (PO)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 26

Opinie: 6

Politechnika Opolska (PO) to uczelnia państwowa, która powstała w 1996 roku w wyniku przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę. PO prowadzi kształcenie na kierunkach technicznych oraz połowicznie medycznych (jak np. Sport). Łącznie do dyspozycji studentów pozostaje aż 26 różnych kierunków studiów na 6 wydziałach, tj. Budownictwa i Architektury, Ekonomii i Zarządzania, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inżynierii Produkcji i Logistyki, Mechaniczny oraz Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. 

Nieodłącznym i jednocześnie niezwykle atrakcyjnym elementem edukacji jest nowoczesna baza laboratoryjna, dzięki której studenci mogą zapoznać się ze specyfiką studiowanego kierunku od strony praktycznej. Poza tym Politechnika Opolska oferuje swoim studentom: korzystanie z międzynarodowej wymiany studentów Erasmus+, możliwość realizacji kursów językowych czy zapisanie się do Akademickiego Związku Sportowego (AZS).