Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Administracja publiczna

Zobacz więcej

Audyt i kontrola wewnętrzna (PATRONAT INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii

Coaching menedżerski

Data science w praktyce (STUDIA ONLINE)

Data science w Python (STUDIA ONLINE)

Doradztwo zawodowe i personalne

Doskonalenie specjalistyczne z teologii

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne)

Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące)

Ekonomia - rachunkowość budżetowa

Cena za semestr od 2200zł

Ekonomika gospodarstwa rolnego

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb (STUDIA W TRYBIE HYBRYDOWYM)

Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji

Hagiologia kulturowa

Hortiterapia

Ichtiologia i akwakultura

Informatyka (studia doskonalące)

Informatyka dla Nauczycieli

Integrowana produkcja i ochrona roślin (STUDIA W TRYBIE HYBRYDOWYM)

Master of Business Administration

Matematyka (STUDIA W TRYBIE HYBRYDOWYM)

Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności

Metodyka i metodologia pracy socjalnej (STUDIA ONLINE)

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego

Odnawialne źródła energii

Pedagog specjalny w edukacji włączającej - Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Pedagogika szkolna (studia kwalifikacyjne) (STUDIA W TRYBIE HYBRYDOWYM)

Prawo pracy

Prawo ubezpieczeń społecznych (STUDIA ONLINE)

Prawo zamówień publicznych

Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe

Produkcja rolnicza i ogrodnicza

Przygotowanie do nauczania przedmiotu (studia kwalifikacyjne)

Rachunkowość

Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu (STUDIA W TRYBIE HYBRYDOWYM)

Rolnictwo ekologiczne

Socjoterapia

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Wycena nieruchomości

Cena za semestr od 1800zł

Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie (STUDIA ONLINE)

Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych (STUDIA ONLINE)

Zaawansowane technologie informatyczne

Zarządzanie i marketing w oświacie

Zarządzanie logistyką

Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim (STUDIA W TRYBIE HYBRYDOWYM)

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Żywienie człowieka i dietetyka

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O uczelni

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniezostał powołany 1 września 1999 roku (Dz. U. nr 69 z dnia 20.08.1999 r., poz. 762). Łączy tradycje: pięćdziesięcioletnie Akademii Rolniczo-Technicznej, trzydziestoletnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

Na uniwersytecie pracuje ponad 3300 osób, w tym ok. 2000 nauczycieli akademickich, z których 214 posiada tytuły profesora, a kolejnych 279 stopień naukowy doktora habilitowanego. Na 16 wydziałach kształci się 33 tys. studentów, ok. 500 doktorantów i ok. 5 tys. osób na studiach podyplomowych.

Naszym studentom oferujemy możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia m.in. w naukach: humanistycznych, pedagogicznych, teologicznych, artystycznych, prawnych, weterynaryjnych, rolniczych, technicznych, biologicznych, ekonomicznych i matematycznych, a od roku akademickiego 2008/2009 także na kierunku lekarskim.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu proponuje kandydatom 53 kierunki kształcenia (w tym 3 makrokierunki), studia doktoranckie w 15 dyscyplinach naukowych oraz 130 form studiów podyplomowych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to nie tylko doskonale rozwinięta nauka, to również prężny ośrodek kulturotwórczy i sportowy. W uczelni działa kilkanaście agend kulturalnych. Najbardziej znane to: Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka, Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo", Teatr Studencki "CEZAR", Akademicki Klub Płetwonurków "Skorpena", Studencka Agencja Fotograficzna "Jamnik" itp. Godne odnotowania są sukcesy studentów-sportowców. Drużyna piłki siatkowej mężczyzn AZS UWM Olsztyn (wcześniej Mlekpol AZS Olsztyn) - to wielokrotni mistrzowie, wicemistrzowie i brązowi medaliści polskiej ekstraklasy. Najwyższe pozycje (złote, srebrne i brązowe medale) w kraju zajmują nasi zawodnicy w teakwondo, żeglarstwie, lekkiej atletyce.

Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich usytuowana jest w Kortowie - dzielnicy Olsztyna stanowiącej samodzielne miasteczko akademickie. Kampus uniwersytecki zarządzany przez Fundację Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „ŻAK" ) zaliczany jest do najpiękniej zlokalizowanych ośrodków akademickich w Polsce.

 

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie to propozycja dla absolwentów różnych kierunków kształcenia, a także osób, które już pracują, ale chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zmienić ścieżkę kariery. Programy aż 50. różnorodnych kierunków są elastyczne i dostosowane do potrzeb osób z różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Decydując się na studia podyplomowe w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, otwierasz przed sobą drzwi do nowych możliwości, rozwijając swoje umiejętności i poszerzając horyzonty zawodowe. To Twoja inwestycja w przyszłość.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe znajdziecie w Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz na stronie dotyczącej tej formy kształcenia

 

Władze uczelni

Rektor:

prof. dr hab. Józef Górniewicz

Prorektor ds. rozwoju uczelni:

dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM

Prorektor ds. kształcenia:

dr hab. Wojciech Janczukowicz, prof. UWM

Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką:

dr hab. Władysław Kordan

Prorektor ds. kadr:

prof. dr hab. Rawa Tadeusz

Prorektor ds. studenckich:

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

 

Rekrutacja

W sprawach rekrutacji należy zgłaszać się do:

Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

ul. M. Oczapowskiego 2, pok. 1a 10-719 Olsztyn

Tel.:

89 524 52 29,

89 524 51 51,

89 523 38 35,

89 523 43 35,

89 523 45 09

E-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl

 

Kontakt

10-957 Olsztyn

ul. M. Oczapowskiego 2

tel.:

89 523-33-12, 89 523-33-60