Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Galeria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Administracja publiczna

Zobacz więcej

Cena za semestr od 4000zł

Audyt i kontrola wewnętrzna (PATRONAT INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA)

Cena za semestr od 4300zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Cena za semestr od 3600zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii

Cena za semestr od 3200zł

Coaching menedżerski

Cena za semestr od 5000zł

Data analysis and engineering

Cena za semestr od 12000zł

Doradztwo zawodowe i personalne

Cena za semestr od 3200zł

Doskonalenie specjalistyczne z teologii

Cena za semestr od 3200zł

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne)

Cena za semestr od 6300zł

Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące) - ( Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki)

Cena za semestr od 0zł

Ekonomia - rachunkowość budżetowa

Cena za semestr od 4300zł

Ekonomika gospodarstwa rolnego

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV

Cena za semestr od 3800zł

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb (Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych, studia w trybie hybrydowym)

Cena za semestr od 3800zł

Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji

Cena za semestr od 4200zł

Hagiologia kulturowa

Cena za semestr od 1700zł

Hortiterapia

Cena za semestr od 3900zł

Ichtiologia i akwakultura

Cena za semestr od 3400zł

Informatyka (studia doskonalące)

Cena za semestr od 0zł

Informatyka dla Nauczycieli (studia kwalifikacyjne)

Cena za semestr od 0zł

Integrowana produkcja i ochrona roślin (Studia w trybie hybrydowym)

Cena za semestr od 3400zł

Master of Business Administration

Cena za semestr od 9900zł

Matematyka (STUDIA W TRYBIE HYBRYDOWYM)

Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności

Cena za semestr od 3990zł

Metodyka i metodologia pracy socjalnej (STUDIA ONLINE)

Cena za semestr od 3500zł

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego

Cena za semestr od 3600zł

Odnawialne źródła energii (Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych)

Cena za semestr od 4500zł

Pedagog specjalny w edukacji włączającej (Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki)

Cena za semestr od 0zł

Pedagogika szkolna (studia kwalifikacyjne) (Studia w trybie hybrydowym)

Cena za semestr od 5260zł

Prawo pracy (Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych)

Cena za semestr od 3600zł

Prawo ubezpieczeń społecznych (STUDIA ONLINE)

Cena za semestr od 3600zł

Prawo zamówień publicznych

Cena za semestr od 4000zł

Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe

Cena za semestr od 3800zł

Produkcja rolnicza i ogrodnicza

Cena za semestr od 2900zł

Przygotowanie do nauczania przedmiotu (studia kwalifikacyjne)

Cena za semestr od 6600zł

Rachunkowość

Cena za semestr od 4600zł

Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu (Studia w trybie hybrydowym)

Cena za semestr od 3000zł

Rolnictwo ekologiczne

Cena za semestr od 3800zł

Socjoterapia

Cena za semestr od 6600zł

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Cena za semestr od 3600zł

Wycena nieruchomości

Cena za semestr od 4 200 zł

Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie (STUDIA ONLINE)

Cena za semestr od 6900zł

Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych (STUDIA ONLINE)

Cena za semestr od 6900zł

Zarządzanie i marketing w oświacie

Cena za semestr od 3300zł

Zarządzanie logistyką

Cena za semestr od 2290zł

Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim (Studia w trybie hybrydowym)

Cena za semestr od 4400zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cena za semestr od 4000zł

Żywienie człowieka i dietetyka

Cena za semestr od 7500zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie to propozycja dla absolwentów różnych kierunków kształcenia, a także osób, które już pracują, ale chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zmienić ścieżkę kariery. Programy aż 50. różnorodnych kierunków są elastyczne i dostosowane do potrzeb osób z różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Decydując się na studia podyplomowe w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, otwierasz przed sobą drzwi do nowych możliwości, rozwijając swoje umiejętności i poszerzając horyzonty zawodowe. To Twoja inwestycja w przyszłość.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe znajdziecie w Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz na stronie dotyczącej tej formy kształcenia

 

Władze uczelni

Władze rektorskie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rektor:

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej:

dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

Prorektor ds. polityki naukowej i badań:

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Prorektor ds. studenckich:

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Prorektor ds. Collegium Medicum:

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki

Prorektor ds. kształcenia:

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia uczelni:

prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz

 

Rekrutacja

W sprawach rekrutacji należy zgłaszać się do:


Biura ds. Studenckich

ul. Michała Oczapowskiego 2,

10-719 Olsztyn

Kontakt telefoniczny:

89 524 50 80

g. 8:00 do 15:00

E-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl

rekrutacja.uwm.edu.pl/

 

Kontakt do uczelni

10-957 Olsztyn

ul. M. Oczapowskiego 2

tel.:

89 523-33-12, 89 523-33-60