Architektura
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dietetyka
Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse i rachunkowość
Informatyka
Jazz i muzyka estradowa
Język biznesu angielski
Konserwacja i ochrona zabytków
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Trener Osobisty
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis uczelni

Publiczna uczelnia wyższa w Tarnowie, została powołana do życia na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 10-IV-2001 i rozpoczęła swoją działalność 01-VI-2001r. Jednym z inicjatorów i pomysłodawców nyskiej uczelni zawodowej był prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, wspierany przez środowiska akademickie z Opola i Wrocławia. Uczelniana tradycja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie sięga XVII w. i działalności jezuickiego gimnazjum. Jako młoda i nowoczesna uczelnia, nyska wyższa szkoła zawodowa kładzie duży nacisk na nowoczesne rozwiązania edukacyjne, innowacyjność i wdrażanie najnowszych technologii, zapewniając doskonale wyposażone laboratoria i pracownie oraz kompetentna kadrę akademicką.

Realizując projekty naukowo-badawcze, uczelnia nawiązała wiele kontaktów z ośrodkami edukacyjnymi i naukowymi zarówno w kraju jak i za granicą. Aktualnie realizowany projekt PO WER, skupia się na kształceniu wyspecjalizowanej kadry sektora biznesowego, kształcąc studentów kierunków rachunkowości i finansów w oparciu o modyfikowany program, gwarantujący nabycie dodatkowych kompetencji, poszukiwanych przez pracodawców. Bardzo atrakcyjne dla studentów regionu okazały się kierunki medyczne i nauk o zdrowiu, a wkrótce zostanie otwarte nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, pozwalające doskonalić umiejętności praktyczne przyszłego personelu medycznego.