Progi Punktowe - Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Teologia (studia jednolite magisterskie grupa w jęz. angielskim) 100
Filozofia (studia w jęz. angielskim) 96
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia w jęz. angielskim) 76
Applied Anthropology (studia w jęz. angielskim) 70
Historia sztuki 63
Filologia angielska 55
Biotechnologia (studia w jęz. angielskim) 53
Psychologia (studia jednolite magisterskie) 53
Europeistyka (studia w jęz. angielskim) 50
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne 50
Filologia klasyczna 45
Doradztwo kariery i doradztwo personalne 40
Sinologia 37
Retoryka stosowana 35
Lingwistyka stosowana (jęz. angielski i jęz. rosyjski/ukraiński) 33
Filologia niderlandzka 31
Italianistyka 30
Prawo 29
Pielęgniarstwo 28
Kognitywistyka 27
Filologia polska 24
Filozofia 23
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa 23
Prawo Kanoniczne 22
Teologia kurs A (studia jednolite magisterskie – dla alumnów) 21
Edytorstwo 21
Zarządzanie 20
Socjologia 20
Stosunki międzynarodowe 20
Historia 20
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 20
Muzykologia 20
Ekonomia 20
Architektura krajobrazu 19
Praca socjalna 19
Pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie) 19
Informatyka (studia w jęz. angielskim) 18
Hispanistyka 18
Biotechnologia 17
Nauki o rodzinie 17
Administracja 17
Bezpieczeństwo narodowe 16
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie) 15
Informatyka 14
Pedagogika 14