Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie Architektura

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-150 Lublin

ul. Bursaki 12

ikonka telefon do uczelni
tel.:
fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Architektura
Cena za semestr od od 2200zł od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Architektura
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2200 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2200 semestr

Termin Egzaminu

Terminy rekrutacji 03 czerwca-30 sierpnia 2013 r. – składanie dokumentów 09 września 2013 r. – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych 13 września 2013 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Zasady Rekrutacji

Komplet dokumentów wymaganych do złożenia w biurze rekrutacji WSPA powinien zawierać: -formularz zgłoszeniowy (do wypełnienia poprzez Internetowy system rekrutacji), -2 zdjęcia legitymacyjne, -kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu), -kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), -kserokopię wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją), -zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy -teczkę z 10 pracami wykonanymi przez kandydata. Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 10 wykonanych samodzielnie rysunków odręcznych w technice ołówkowej, na arkuszach formatu 50x70 cm, w pięciu kategoriach: -2 rysunki martwej natury – kompozycja z prostych brył geometrycznych, np. krzeseł, stołków, tkanin i naczyń szklanych, -2 rysunki z natury – pejzaż rodzimy -2 rysunki z wyobraźni – pejzaż odmienny od rodzimego -2 szkice z natury – architektura polska -2 rysunki z wyobraźni na temat architektury – obiekty historyczne murowane lub drewniane, architektura fantastyczna, futurystyczna itp. Pożądanym jest, by w 4 ostatnich kategoriach rysunki były wzbogacone o postacie ludzi, zwierząt. Przedłożone prace powinny dokumentować umiejętności zastosowania zasad perspektywy, uchwycenia światła i światłocieni, proporcji oraz wielkości.