Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Lublin Kierunek Filologia polska - 2 uczelnie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Filologia polska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Filologia polska

Uczelnie z kierunkiem filologia polska w Lublinie

Chcesz studiować polonistykę? Do wyboru masz dwie uczelnie w Lublinie – obie wysoko w ogólnopolskich rankingach! Sprawdź, jak przebiega rekrutacja, i czego nauczysz się podczas studiów polonistycznych.Kierunek Filologia polska na Uczelniach publicznych w Lublinie 2022 /2023 - zasady rekrutacji
Filologia polska - Katolicki Uniwersytet Lubelski - Zasady rekrutacji 2022 / 2023
Plan studiów na kierunku filologia polska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Filologia polska, powszechnie zwana polonistyką, to kierunek studiów, którego głównym przedmiotem są język polski (językoznawstwo) oraz literatura polska (literaturoznawstwo), a – w szerszym kontekście – także polska kultura. Jest to kierunek, który bez wątpienia nazwać można humanistycznym – kształci absolwentów z otwartym umysłem i szerokimi horyzontami, którzy (wbrew obiegowej opinii) wcale nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy. Uczelnie w LubliniePolonistykę studiować można w Lublinie na dwóch uczelniach państwowych. Pierwszą z nich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, drugą – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Obie uczelnie cieszą się ogólnopolską renomą, zwłaszcza w kontekście studiów polonistycznych. Oto, jak wygląda ich oferta dydaktyczna:→ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Studia polonistyczne na KUL-u mają długą i bogatą tradycję – w ofercie uniwersytetu pojawiły się już w 1918 roku, gdy tylko Polska odzyskała niepodległość. Współcześnie Instytut Filologii Polskiej, działający w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych KUL-u, cieszy się uznaniem, dowodem czego jest 6. miejsce w rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. W ofercie KUL-u znajdują się trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie na kierunku filologia polska. Studia polonistyczne prowadzone są w trybie stacjonarnym, tzn. dziennie.Studenci mają do wyboru jedną z pięciu specjalizacji zawodowych: • antropologiczno-kulturowa;• glottodydaktyczna;• krytyka literacka i artystyczna;• nauczycielska;• teatrologiczna. → Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejStudia polonistyczne dostępne są także w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ten lubelski uniwersytet również został doceniony w rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” – uczelnia plasuje się na 8. miejscu, jeśli chodzi o kierunek filologia polska. Instytut Filologii Polskiej, działający w strukturach Wydziału Humanistycznego KUL-u, jest jedną z największych i najbardziej prężnych jednostek UMCS.Polonistykę studiować tutaj można w ramach stacjonarnych studiów I oraz II stopnia, a więc dziennych studiów licencjackich i magisterskich.Studenci studiów licencjackich mają do wyboru 3 specjalności: • nauczycielską;• redaktorsko-medialną;• studium teatralne.Z kolei studenci studiów magisterskich mogą wybrać specjalność spośród następujących:• nauczycielska;• teatrologiczno-filmoznawcza;• medioznawcza;• wydawnicza.Zasady rekrutacji na KUL i UMCSKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIRekrutacja na studia licencjackie na KUL-u przebiega w oparciu o zasady opisane poniżej:zdjecieŹródło: http://www.kul.pl/studia-ii-stopnia,13995.htmlKandydaci na studia magisterskie są zaś kwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie konkursu dyplomów. Muszą być jednak absolwentami studiów licencjackich z zakresu filologii polskiej lub innego kierunku humanistycznego lub społecznego.→ Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejW przypadku UMCS-u rekrutacja na studia licencjackie na kierunku filologia polska wymaga złożenia kompletu dokumentów. Studenci kwalifikowani są do przyjęcia na studia do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja na studia magisterskie wygląda z kolei w taki sposób: zdjecieŹródło: http://www.umcs.pl/pl/sum-filologia-polska.chtmWybrane przedmioty wykładane na polonistyceOto niektóre przedmioty, z których studenci polonistyki będą musieli uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin: • historia literatury polskiej do roku 1918,• wiedza o współczesnym języku polskim,• praktyczna stylistyka – analiza dzieła literackiego,• poetyka z elementami teorii literatury,• język – folklor – literatura w regionie,• historia literatury polskiej po roku 1918,• gramatyka historyczna języka polskiego,• wiedza o kulturze,• wiedza o komunikacji językowej.Autor: Joanna Stasiak

Zobacz uczelnie na mapie w Lublinie