Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Łódź Kierunek Papiernictwo i poligrafia - 1 uczelnia


Uczelnie z kierunkiem papiernictwo i poligrafia w Łodzi

Jeśli chcesz studiować na interdyscyplinarnym, unikatowym kierunku o wąskiej specjalizacji, postaw na papiernictwo i poligrafię! Sprawdź, które uczelnie w Łodzi oferują ten kierunek kandydatom!Papiernictwo i poligrafia to kierunek studiów, który kształci na poziomie akademickim przyszłych papierników i poligrafów. Na tych studiach, poza meandrami chemii, fizyki i matematyki, zgłębia się także kwestie związane z technologią poligraficzną oraz grafiką. Od kandydatów na ten kierunek oczekuje się zamiłowania do książek, zdolności artystycznych, wrażliwości estetycznej i precyzyjności. Studia na kierunku papiernictwo i poligrafia, mimo że są interdyscyplinarne, to kształcą ekspertów z zakresu niezwykle wąskiej specjalizacji. W związku z tym jest to kierunek niezwykle atrakcyjny dla kandydatów.Uczelnie w Łodzi, na których można studiować papiernictwo i poligrafięJedyną uczelnią w Łodzi, która oferuje kandydatom możliwość podjęcia studiów na kierunku papiernictwo i poligrafia, jest Politechnika Łódzka, a konkretnie Instytut Papiernictwa i Poligrafii. Jest to jednostka pozawydziałowa, unikatowa w skali całego kraju, z ponad 65-letnią tradycją kształcenia papierników i poligrafów oraz prowadzenia badań z zakresu technologii i eksploatacji maszyn papierniczych, poligraficznych i przetwórczych. W ofercie Instytutu Papiernictwa i Poligrafii znajdują się:•studia I stopnia (inżynierskie) w trybie dziennym,•studia I stopnia (inżynierskie) w trybie zaocznym,•studia II stopnia (magisterskie) w trybie dziennym,•studia II stopnia (magisterskie) w trybie zaocznym.Na studiach I stopnia studenci mogą wybrać jedną ze specjalności:•maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne (eksploatacja, zarządzanie i marketing);•technologia papiernictwa i poligrafii (od rękodzieła do rozwiązań cyfrowych).Zasady rekrutacji na papiernictwo i poligrafięJak przebiega rekrutacja na kierunek papiernictwo i poligrafia (studia stacjonarne I stopnia)? Brane są pod uwagę oczywiście wyniki z egzaminu maturalnego. Przedmioty kwalifikacyjne to:•matematyka,•język obcy,•fizyka lub chemia (do wyboru).Szczegółowe zasady rekrutacji prezentuje poniższa grafika:zdjecieŹródło: http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/przelicznik-punktowPrzedmioty wykładane na papiernictwie i poligrafiiOto wybrane przedmioty, jakie wchodzą w skład programu studiów na kierunku papiernictwo i poligrafia•matematyka,•fizyka,•chemia,•mechanika,•technologia informacyjna,•wstęp do papiernictwa i poligrafii,•informatyka i multimedia,•elektrotechnika i elektronika,•rysunek techniczny,•fizykochemiczne podstawy papiernictwa i poligrafii,•metrologia mas włóknistych,•nauka o materiałach,•podstawy chemii organicznej,•wytrzymałość materiałów,•podstawy konstrukcji maszyn,•podstawy inżynierii procesów,•technologia papiernictwa,•maszyny i urządzenia do przygotowania mas włóknistych,•maszyny i urządzenia przemyśle celulozowo-papierniczym,•mechanika płynów,•chemia i technologia polimerów,•elementy chemii fizycznej,•podstawy dynamiki maszyn,•techniki wytwarzania,•technologia uszlachetniania powierzchniowego papieru,•technologia poligrafii,•maszyny wykańczające i przetwórcze,•maszyny poligraficzne,•procesy wydawnicze i DTP,•ochrona środowiska i w przemyśle papierniczym i poligraficznym,•automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych,•bezpieczeństwo i higiena pracy,•technologia przerobu makulatury,•metody statystyczne w papiernictwie,•grafika komputerowa w poligrafii,•technologia drukowania klasycznego i cyfrowego,•systemy do druku cyfrowego,•inżynieria jakości,•maszyny papiernicze,•maszyny do druku opakowań,•podstawy projektowania opakowań,•estetyka druku•i inne...Autor: Kamil Januś

Zobacz uczelnie na mapie w Łodzi