Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Łódź Kierunek Lekarsko Dentystyczny - 3 uczelnie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Lekarsko-dentystyczny

Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Politechnika Łódzka (PŁ) ( zobacz więcej )

90-924 Łódź

ul. Żeromskiego 116 (Sekcja Rekrutacji ul. Radwańska 29, bud. A13)

tel.:

42 631 20 92

ikonka email do uczelni

rekrutacja@info.p.lodz.pl

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi ( zobacz więcej )

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

800 080 888 - bezpłatna infolinia
tel.: 42 631 58 00, 42 631 58 01 - rekrutacja

ikonka email do uczelni

rekrutacja@ahe.lodz.pl


Uczelnie z kierunkiem lekarsko dentystycznym w Łodzi

Zastanawiasz się nad wyborem studiów z zakresu stomatologii? Z naszego tekstu dowiesz się, które uczelnie w Łodzi prowadzą kierunek lekarsko-dentystyczny oraz jak przebiega rekrutacja na te studia!Stomatologia jest działem medycyny, który zajmuje się funkcjonowaniem, patologiami oraz leczeniem nie tylko zębów, ale i przyzębia, języka czy błony śluzowej, a także innych tkanek występujących w jamie ustnej.

Zawód stomatologa jest jedną z najtrudniejszych profesji, ale i jedną z najbardziej poważanych społecznie, podobnie jak inne zawody medyczne. Aby móc pracować jako dentysta, należy ukończyć studia medyczne na kierunku lekarsko-dentystycznym, a następnie zdać egzamin państwowy, uprawniający do wykonywania tego zawodu. Podobnie jak na kierunek lekarski, także na kierunek lekarsko-dentystyczny, rekrutacja nie należy do najłatwiejszych.

Jednak nie tylko dobre wyniki z egzaminu dojrzałości należy brać pod uwagę, decydując się na studia stomatologiczne. Równie ważne są odpowiednie predyspozycje kandydata – zarówno te fizyczne, jak stabilne dłonie, jak i psychiczne, takie jak cierpliwość, delikatność, precyzja, umiejętność rozmowy z pacjentem itp.

Uczelnie w Łodzi, na których można studiować na kierunku lekarsko-dentystycznym

Jeśli chcesz studiować na kierunku lekarsko-dentystycznym w Łodzi, to taki kierunek prowadzi Łódzki Uniwersytet Medyczny. Uczelnia ta prowadzi:

→stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku lekarsko-dentystycznym – studia trwają 5 lat;

→niestacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku lekarsko-dentystycznym – studia również trwają 5 lat, a rok nauki kosztuje 35 tysięcy złotych;

→studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w języku angielskim – DMD Program – studia trwają 5 lat, są prowadzone w języku angielskim, program bazuje na wymaganiach dla polskich wyższych szkół medycznych, jest jednak adekwatny dla wymagań UE.

Zasady rekrutacji na kierunek lekarsko-dentystyczny

Rekrutacja na kierunek lekarsko-dentystyczny przebiega na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości – poniżej informacje na temat przedmiotów, z których wyniki brane są pod uwagę podczas kwalifikacji kandydatów do przyjęcia na studia:

zdjecie
zdjecie

Źródło: http://rekrutacja.umed.lodz.pl/studia-w-jezyku-polskim/lekarsko-dentystyczny/

Program studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym

Oto lista przedmiotów wykładanych na kierunku lekarsko-dentystycznym:
•anatomia,
•biofizyka,
•biochemia,
•fizjologia człowieka,
•fizjologia narządu żucia,
•immunologia,
•histologia,
•materiałoznawstwo stomatologiczne,
•pierwsza pomoc medyczna,
•stomatologia przedkliniczna,
•stomatologia zachowawcza,
•stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna,
•stomatologia społeczna – higiena,
•chirurgia ogólna z onkologią,
•choroby wewnętrzne,
•choroby zakaźne,
•farmakologia,
•farmakologia kliniczna,
•okulistyka,
•patomorfologia,
•problemy kardiologiczne w stomatologii,
•protetyka – normy okluzji,
•radiologia,
•metodologia badań naukowych,
•statystyka w badaniach naukowych,
•medycyna sądowa,
•neurologia,
•ortodoncja,
•otorynolaryngologia,
•periodontologia i choroby błony śluzowej,
•dermatologia z wenerologią,
•endodoncja,
•chirurgia twarzowo-szczękowa i onkologia,
•gerostomatologia,
•zarządzanie w stomatologii,
•etyka w stomatologii
•i inne...

Autor: Martyna Żak