video_library Ranking popularności kierunków

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na Akademii Ignatianum w Krakowie

1. Psychologia - ponad 15 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Poznanie tajników ludzkiej psychiki od lat fascynuje wiele osób. Jednocześnie to, że tematyka związana z zaburzeniami przestaje być tematem tabu sprawia, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów jest duże. To nauka związana z psychologią kryminalistyczną, zarządzania i kliniczną. To także wspieranie i profilaktyka, czyli psychologia rozwojowa.

Absolwenci tego kierunku pracują jako terapeuci w ośrodkach prywatnych i publicznych, w szkołach, ośrodkach pomocy. To także możliwość współpracy z organami ścigania w zakresie psychologi kryminalistycznej. Można też otworzyć własny gabinet.

Zobacz więcej: Psychologia na AI w Krakowie.

 

2. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - ponad 7 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Praca w mediach jest marzeniem nie jednej z osób. Nauka na tym kierunku to pozwala na doskonałe przygotowanie do przyszłego wykonywania zawodu. Podczas studiów poruszana jest tematyka związana z poprawnym redagowaniem tekstów, weryfikowaniem informacji. Poza tym ćwiczone są umiejętności związane z posługiwaniem się sprzętami audiowizualnymi.

Zagadnienia związane z komunikacją społeczną pozwalają na pracę nie tylko jako dziennikarz, ale też w działach PR, jako rzecznik prasowy. Uzupełnieniem studiów I stopnia jest ich bardziej kierunkowa kontynuacja.

Zobacz więcej: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na AI w Krakowie.

 

3. Filologia angielska - ponad 6 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Doskonała znajomość języków obcych jest teraz konieczna w wielu zawodach. Podczas nauki na tym kierunku poznaje się nie tylko biegle język, ale to także wiedza z zakresu literatury angielskiej, historii i kultury. To umiejętność tłumaczenia tekstów oraz ich poprawne interpretowanie.

Studenci mają do wyboru kilka specjalizacji między innymi nauczycielską czy komunikacja w biznesie z jeszcze jednym językiem obcym do wyboru. Absolwenci pracują jako tłumacz, nauczyciele, specjaliści w międzynarodowych firmach.

Zobacz więcej: Filologia angielska na AI w Krakowie.

 

4. Pedagogika - ponad 6 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Choć studia pedagogiczne kojarzą się głównie z pracą z dziećmi, to niekoniecznie musi tak być. Podczas nauki na tej uczelni, studenci są przygotowywani do pracy w różnego rodzaju jednostkach oświatowych i poradniach. Nauka obejmuje wiedzę ogólno-pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną. Jest to konieczne do społeczno-kulturowego procesu wychowania. To umiejętność komunikacji i reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Studenci mają do wyboru kilka specjalizacji: logopedię, resocjalizację kreującą i pedagogikę szkolną i wczesnoszkolną.

Zobacz więcej: Pedagogika na AI w Krakowie.

 

5. Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - ponad 2 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

To kierunek, który powstał z myślą  tych, którzy chcą pracować w sferze publicznej. Rozwój technologii sprawia, że w każdym aspekcie pojawiają się nowe rozwiązania, które potrafią ułatwiać wiele procesów. Nie inaczej jest w zakresie zarządzania. To szeroko pojęta wiedza związana z zarządzaniem, prawem, ekonomią.

Absolwenci mogą pracować w administracji publicznej, ale także niektóre przedmioty dotyczą zarządzania w instytucjach kościelnych. Studia są realizowane w trybie stacjonarnym. Po ukończeniu pierwszego stopnia można kontynuować naukę na kierunkach związanych z zarządzaniem i pokrewnymi.

Zobacz więcej: Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej na AI w Krakowie.