Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Kraków Kierunek Geografia - 2 uczelnie

Uniwersytet Jagielloński (UJ) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Geografia

Zobacz więcej

Zobacz

         

Geografia i gospodarka przestrzenna

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Geografia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Nauczyciel biologii i geografii

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnie z kierunkiem geografia w Krakowie

Chcesz studiować geografię? Czy wiesz, które uczelnie w Krakowie prowadzą taki kierunek? Jeśli nie, to nic straconego – przygotowaliśmy dla Ciebie krótkie podsumowanie!Geografia to nauka przyrodnicza i społeczno-ekonomiczna. Jej przedmiotem jest badanie powłoki ziemskiej oraz zróżnicowania przestrzennego pod kątem przyrodniczym oraz społeczno-gospodarczym. Zajmuje się również powiązaniami pomiędzy środowiskiem a działalnością ludzi. Zastosowanie wiedzy geograficznej jest we współczesnym świecie naprawdę szerokie. To sprawia, że ukończenie studiów geograficznych nie wiąże się tylko i wyłącznie z perspektywą pracy nauczyciela. Ten kierunek studiów to doskonała propozycja dla osób, które lubią podróże oraz kontakt z przyrodą i które potrafią wnikliwie obserwować zarówno zjawiska naturalne, jak i te społeczno-gospodarcze.Zobacz pełną listę krakowskich uczelni: Uczelnie w Krakowie.zdjeciePaństwowe uczelnie w Krakowie, na których można studiować geografięUniwersytet JagiellońskiUJ oferuje, w ramach Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, studia na kierunku geografia zarówno na I, jak i na II stopniu. Studia I stopnia, licencjackie, trwają 3 lata. Studenci wybierają jedną spośród czterech specjalności:• geografia fizyczna,• geografia społeczno-ekonomiczna,• gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny,• turystyka. Są to studia stacjonarne, czyli dzienne.Studia II stopnia, magisterskie, trwają 2 lata. Studenci również mają do wyboru kilka specjalności: • funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego,• geografia społeczno-ekonomiczna,• hydrologia, meteorologia i klimatologia,• rozwój lokalny i regionalny,• turystyka,• Systemy Informacji Geograficznej.Studia II stopnia prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym →Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieWydział Geograficzno-Biologiczny oferuje studia I i II stopnia na kierunku geografia. Studia I stopnia, licencjackie, trwają 3 lata. Studenci po pierwszym roku wybierają specjalność spośród następujących: • nauczycielska – geografia z przyrodą,• geomonitoring,• geografia fizyczna,• geografia z geoinformacją,• geografia z geoturystyką,• geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną,• geografia regionalna Ameryki Łacińskiej,• geografia z turystyką,• geografia z zarządzaniem środowiskiem geograficznym. Studia II stopnia, magisterskie, prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym; trwają 2 lata. Do wyboru są następujące specjalności:• nauczycielska – geografia z przyrodą,• nauczycielska – geografia z podstawami przedsiębiorczości,• nauczycielska – geografia z wiedzą o społeczeństwie,• geomonitoring,• geografia fizyczna,• geografia z geoinformacją,• geografia z geoturystyką,• geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną,• geografia regionalna Ameryki Łacińskiej,• geografia z turystyką,• geografia z zarządzaniem środowiskiem geograficznym. Zasady rekrutacju na geografięKandydaci na studia geograficzne I stopnia na UJ rekrutowani są na podstawie listy rankningowej, którą ustala się w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych, zgodnie z poniższą tabelą:zdjeciezdjecieŹródło: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/3736/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1Kandydaci na studia II stopnia rekrutowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rekrutować mogą się osoby, które ukończyły dowolny kierunek studiów I lub II stopnia.Kandydaci na studia geograficzne I stopnia na UP rekrutowani są w następujący sposób:zdjecieŹródło: http://www.up.krakow.pl/images/dokumenty/rekrutacja/rekrutacja-2017-2018/oferta-edukacyjna-2017-2018-20160517.pdf

zdjecie
Przedmioty wykładane na geografiiOto lista wybranych przedmiotów wykładanych na studiach z zakresu geografii:• geoinformatyka,• geografia regionalna świata,• podstawy geografii fizycznej z elementami astronomii,• podstawy geografii człowieka,• geologia,• statystyka, • graficzna prezentacja danych geograficznych,• geomorfologia,• meteorologia i klimatologia,• gleboznawstwo i geografia gleb,• podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,• terenowe metody badań przyrodniczych,• terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych, i inne. Informacje o kierunku: Geografia w KrakowieAutor: Łukasz Dębosz

Zobacz uczelnie na mapie w Krakowie